U ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine, s početkom nove školske godine, na snagu stupaju novi vozni redovi.

Nove vozne redove na gradskim linijama možete pogledati na web stranici KD Autotrolej.
Vozni redovi na županijskim linijama se ne mijenjaju, već su polasci koji prometuju za vrijeme školske nastave posebno označeni.