Predavanja i radionice koje će se u organizaciji Dječjeg doma „Tić“ Rijeka održati tijekom veljače bit će usmjerene k prevenciji nasilja, odnosno jačanju kapaciteta djece, mladih i roditelja.

Aktivnosti Dječjeg doma „Tić“ Rijeka najavili su Karla Mušković, pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, Tamara Žakula Desnica, ravnateljica Dječjeg doma „Tić“ Rijeka, Ljiljana Bubnić i Nataša Makarun, psihologinje u Dječjem domu „Tić“ Rijeka,i Ingrid Mavrić, predstavnica Odjela prevencije Policijske uprave primorsko-goranske.

Slijedećeg mjeseca u „Tiću“ će se realizirati više preventivnih aktivnosti od kojih će neke biti dio manifestacije „Tjedan psihologije“.  Tako će se već u utorak, 5. veljače, u partnerstvu s riječkim osnovnim školama održati radionica „Surfajmo na sigurno!“, za ambasadore „Tića.

19. veljače započinje „Škola za razvedene roditelje“, 20. veljače slijedi predavanje za roditelje „Sigurno dijete – uloga roditelja“ i radionica „Uloga prijatelja u sprječavanju nasilja u mladenačkim vezama“, za učenike 3. razreda Prve sušačke hrvatske gimnazije u Rijeci, u partnerstvu s Odjelom prevencije Policijske uprave Primorsko-goranske.
U petak, 21. veljače održat će se radionica za roditelje i djecu „Ja, mama i tata – zajedno dva sata“, a u srijedu 27. veljače radionica „Kako prijatelji mogu pomoći“ za učenike 2. razreda PSHG (provodi se u partnerstvu s Odjelom prevencije PU.

Kako je naglasila Tamara Žakula Desnica, ravnateljica Dječjeg doma „Tić“, tijekom 2018. g. u savjetodavni je tretman bilo uključeno 454 korisnika od čega 217 djece i 237 roditelja/skrbnika. Jedna trećina djece bila je uključena u stručni tretman zbog poteškoća uvjetovanih konfliktnim razvodom roditelja. Djeci i mladima razvod roditelja teško pada, ali se na njega mogu uspješno prilagoditi. Ono što šteti djeci i što im onemogućava zdravu prilagodbu jesu konflikti između roditelja. Djeca se nerijetko nađu u središtu roditeljskog sukoba i bivaju pogođena manipulacijom roditelja, odnosno svjesnim ili nesvjesnim postupcima jednog roditelja usmjerene ka ometanju odnosa djeteta s drugim roditeljem. Takva vrsta manipulacije djecom također predstavlja oblik zlostavljanja,  sa štetnim  posljedicama za djecu kao i drugi oblici tjelesnog, emocionalnog i seksualnog zlostavljanja.

S druge strane istraživanje na uzorku mladih u dobi od 16 do 26 godina, provedeno 2018. od strane Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje pokazalo je da je 58% mladih doživjelo neki oblik nasilnog ponašanja u partnerskim vezama. Najčešće se radi o psihičkom nasilju, nametanju osjećaja krivnje, emocionalnim ucjenama i ponižavanju ravnopravnosti. Stoga je neophodno potaknuti mlade da se suprotstave stavovima, ponašanjima koji podupiru nasilje.

Jedan od bitnih čimbenika odgoja djece u eri informacijskog i tehnološkog napretka
jest svjesnost mogućih opasnosti i rizika upotrebe interneta. Korištenjem Interneta djeca mogu biti izložena seksualnim ili nasilnim sadržajima, uznemirujućim, neprijateljskim ili nepristojnim komentarima i porukama, ili pak u direktnoj komunikaciji s osobom koja traži neprimjerene odnose.

Upravo iz takvih razloga u “TIĆ-u” su osmišljeni programi „Škola za razvedene roditelje“, „Ambasadori Tića“, „Ja, mama i tata“ koji su prepoznati kao kvalitetni programi te se kontinuirano provode, kao i niz drugih aktivnosti koje, osim što pružaju stručnu podršku, značajno doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom.

Dječji dom „Tić“ Rijeka je ustanova čija je primarna djelatnost stručni tretman djece mladih i njihovih obitelji. Savjetovališni rad obuhvaća stručni tretman djece i mladih koja su doživjela zlostavljanje kao i djece iz problematičnih i rizičnih obitelji, te rad sa nezlostavljajućim roditeljima
Ustanova ima poludnevni boravak za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, a u sklopu preventivnih djelatnosti pruža različite oblike podrške i pomoći djeci i mladima da žive u sigurnom te roditeljima i obiteljima u njihovoj roditeljskoj ulozi kako bi se što uspješnije nosili sa izazovima odrastanja njihove djece.

Skip to content