Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene objavljuje ispravak Natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora koji je objavljen dana 5. studenog 2017. godine na WEB stranicama Grada.

Početne cijene zakupnine i površina poslovnog prostora koji je oglašen pod rednim brojem 34. – Petra Jurčića 24 povlače se s natječaja.

Početne cijene zakupnine i površina poslovnog prostora koji je oglašen pod rednim brojem 34. – Petra Jurčića 24 utvrđuju se kako slijedi u privitku:

Svi ostali uvjeti iz natječaja ostaju nepromijenjeni.