U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 12.01.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave usluga male vrijednosti: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU – usluge nadzora.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 03.02.2021. godine 10:00 sati.