Krajnji rok za podnošenje ponuda je 30.11.2020. godine 10:00 sati.