Putem aplikacije ENSOLVA objavljen je Poziv za dostavu ponuda za postupak jednostavne nabave: Nabava usluge čišćenja i zbrinjavanja krupnog otpada iz objekata H objekt i Teatrino u kompleksu Benčić u rijeci, evidencijski broj nabave: 06-02-23/2023.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 05.12.2023. do 10:00 sati.

Pozivaju se svi gospodarski subjekti zainteresirani za sudjelovanje u postupcima jednostavne nabave Grada Rijeke da se registriraju na Portal dobavljača putem sljedeće poveznice: https://portal.ensolva.com/user/register