U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 07.09.2021. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Radovi iluminacije i dekoracije za božićne i novogodišnje blagdane.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 28.09.2021. godine do 10:00 sati.