„U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave male vrijednosti: Rekonstrukcija plinske kotlovnice u upravnoj zgradi na adresi Korzo 16, ev. br. 17-00-43/2024.
Krajnji rok za podnošenje ponuda je 20.06.2024. do 10:00 sati.

Otvaranje ponuda se vrši elektroničkim putem na EOJN, dok se fizički dijelovi ponuda otvaraju na sljedećoj lokaciji: Grad Rijeka, Sala za licitacije (prizemlje desno), Titov trg 3, 51000 Rijeka.“