U sklopu blagdanske promocije Registra udruga mladih i za mlade Grada Rijeke, uključene udruge svoj rad predstavljaju putem video uradaka.

Grad Rijeka, u suradnji sa studenticama Filozofskog fakulteta, Odsjeka za psihologu uspostavio je Registar udruga mladih i za mlade Grada Rijeke koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Rijeke.

Registar broji preko 200 aktivnih udruga mladih i za mlade sa područja naše županije te nudi pregled objedinjenih relevantnih informacija – kontakte, djelokrug rada i sadržaje različitih udruga koje djeluju u području mladih.

Registar je izrađen s ciljem pružanja podrške umrežavanju i stvaranju novih partnerstava, ali i upoznavanju s djelokrugom rada udruga mladih i za mlade te općenito mapiranju aktera koji rade s mladima.

Registar je prepoznat kao primjer dobre prakse u provođenju politika za mlade na lokalnoj razini te je kao takav prezentiran na 5. Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih koju je organizirala Udruga gradova u RH u listopadu u Dubrovniku.

Tako smo ispred predstavnika 18. drugih gradova iz RH, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Agencije za mobilnost i programe EU imali priliku prezentirati Registar i najaviti promociju Registra udruga mladih i za mlade Grada Rijeke.

Budući su u ovom periodu godine pojačane aktivnosti i program događanja većine udruga, pokrenuta je Blagdanska promocija Registra koja će trajati kroz cijeli mjesec prosinac na mrežnim i društvenim stranicama Grada te su izrađeni video materijali od strane 20 udruga iz Rijeke i okolice, a kojima se predstavlja rad udruga.

Nadamo se da će ova promocija doprinijeti upoznavanju mladih s radom udruga te da će se mladi uključiti u njihov rad po vlastitim interesima i željama.

Na taj način mladi mogu kvalitetno provesti slobodno vrijeme, naučiti nešto novo i upoznati nove ljude, a u konačnici i otkriti dobrobiti volontiranja – kako za zajednicu, tako i za same sebe.

Upoznajte se s radom udruga kroz video materijale: