Povodom božićno-novogodišnjih blagdana umirovljenici čija mirovina ne prelazi iznos od 1.700 kuna te osobe starije od 65 godina bez prihoda dobit će poklon-bon u visini od 300 kuna.

Grad Rijeka je još 2005. godine započeo s dodatnom zaštitom najugroženije kategorije umirovljenika dodjeljivanjem poklon-bonova određene novčane vrijednosti za preuzimanje namirnica u pojedinim trgovinama povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Godišnje se dodjeljivalo oko 1.000 poklon bonova, a za ovu je namjenu u proteklih 13 godina izdvojeno 3,87milijuna kuna, odnosno oko 300 tisuća kuna godišnje.

Za razliku od prethodnih godina, povećan je cenzus mirovine za dodjelu poklon-bona s dosadašnjih 1.400,00 kn na 1.700,00 kn (računajući u iznos mirovine i zaštitni dodatak uz mirovinu). Naime, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dva puta godišnje usklađuje mirovine s rastom plaća i potrošačkih cijena temeljem podataka Državnog zavoda za statistiku. Sukladno tome, mirovine su se u proteklom razdoblju povećavale te je određeni broj umirovljenika prešao cenzus prihoda utvrđen Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Kako je kazala pročelnica Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, procjenjuje se da će navedeno pravo, uz oko 900 umirovljenika koji već ostvaruju pravo na novčanu pomoć, ostvariti i oko 1.600 umirovljenika s mirovinom između 1.400,00 i 1.700,00 kn, te oko 90 osoba starijih od 65 godina koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. Ukupno potrebna sredstva u iznosu od 800.000,00 osigurat će se u financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2019. godinu.

S obzirom na to da umirovljenici s mirovinom do 1.400,00 kn već ostvaruju novčanu pomoć za umirovljenike temeljem Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke, evidentirani su u bazi podataka Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, te će im poklon-bon biti dostavljen na kućnu adresu.

Ostali umirovljenici, da bi ostvarili pravo na poklon-bon, trebat će na javni poziv koji će biti raspisan u razdoblju od 5. studenog do 10. prosinca dostaviti zahtjev, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta (preslika osobne iskaznice, OIB, zadnji odrezak od mirovine ili obavijest banke o mirovinskim prihodima u RH i/ili potvrdu o visini mirovine u kunama iz inozemstva i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o nekorištenju mirovine u RH), kao i potpisati izjavu o neposjedovanju nekretnine (druge nekretnine za stanovanje, poslovnog prostora ili kuće za odmor) na području Republike Hrvatske.

I umirovljenicima koji pošalju zahtjev poklon-bonovi bit će poslani na kućnu adresu, a namirnice će moći preuzeti od 17. prosinca 2018. godine do 15. siječnja 2019. godine u trgovinama “Plodina“.