5. lipnja 2018. godine brojnim aktivnostima obilježen je Svjetski dan zaštite okoliša i Međunarodni dan djece. Obilježavanje je održano u sklopu projekta “Rijeka – Zdravi grad” te Nacionalnog programa Živjeti zdravo, komponente Zdravlje i okoliš, podmodula Volonteri u parku.

Obilježavanja su održana u organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i Grada Rijeke, u suradnji s MUP-om, Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka, KD Čistoća d.o.o. i Centrom predškolskog odgoja Potok.

U parku Mlaka, Odsjek za prevenciju nasilja Odjela socijalne medicine NZZJZPGŽ, održao je kreativnu radionicu na temu nenasilne komunikacije, bullyinga i cyberbullyinga. Učenici su naučili što je virtualno nasilje te kako ga spriječiti. Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u suradnji sa Čistoćom d.o.o. održalo je radionicu na temu odvajanja otpada. Polaznici radionice dobili su letke, brošure i promotivne materijale te su kroz igru potaknuti da uvide važnost odvajanja otpada. MUP se priključio sa svojim informativnim štandom, letcima i brošurama. Isprobavši „pijane  naočale“, učenici su dobili priliku vidjeti što se događa kada smo pod utjecajem  alkohola, a isto tako potaknuti su na razmišljanje o vlastitoj odgovornosti u očuvanju okoliša.

U Centru predškolskog odgoja Potok (Podcentrima Mlaka i Topolino) djeca su učila o pravilnom načinu odvajanja otpada, a na vanjskom prostoru su se odvijale razne dječje igre i poligoni te igre sa pomagalima izrađenim od recikliranog materijala.

Obilježavanju se priključila Udruga osoba s intelektualnim  poteškoćama  – Srce Rijeka te Osnovne škole Podmurvice i Gelsi koji su obišli spomenute sadržaje.