Na šestom susretu Vijeća građana Rijeke, održanom u RiHubu, članovi su usvojili preporuke za unaprjeđenje mjesne samouprave u Rijeci i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice, koje će idući tjedan predati gradonačelniku Marku Filipoviću.

Šesti susret Vijeća građana Rijeke

Šesti susret Vijeća građana Rijeke

Vijeće građana Rijeke prvi je projekt takve vrste u Hrvatskoj u sklopu kojeg, tijekom sedam susreta od 3. studenoga do 7. prosinca, 34 nasumično odabranih građanki i građana Rijeke raspravlja i izrađuje preporuke za kvalitetniji rad mjesnih odbora i povećanje aktivnog građanstva na kvartovskoj razini u Rijeci.

Nakon što su tijekom prva tri susreta članovi vijeća građana učili o mjesnoj samoupravi i različitim oblicima građanskog sudjelovanja, četvrti susret predstavljao je dio faze konzultacija s relevantnim dionicima i širom javnosti, na petom susretu članovi su raspravljali o preporukama, dok je šesti susret donio i rezultat – izradu zajedničkih preporuka.

Na temelju dosada naučenog i raspravljenog, Vijeće građana dalo je preporuke za provođenje mjera u pet područja, glasujući između velikog broja prijedloga:

  1. Kako povećati razinu informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima uključivanja u razvoj lokalne zajednice;
  2. Kako unaprijediti/povećati znanja i vještine svih relevantnih aktera (članova vijeća mjesnih odbora, tajnika mjesnih, građana, gradskih službenika, udruga) u sustavu mjesne samouprave i na koje teme;
  3. Na koje se sve načine može povećati uključivanje i sudjelovanje građana u mjesnim odborima i aktivnostima za razvoj lokalne zajednice?
  4. Na koje se sve načine može povećati sudjelovanje građana u procesima odlučivanja u mjesnim odborima i lokalnoj zajednici?
  5. Kako povećati učinkovitost u zadovoljavanju potreba građana i rješavanja problema u sustavu mjesne samouprave?

Pokretač projekta Vijeća građana Rijeke je Grad Rijeka, dok je za pripremu i provedbu projekta zadužena Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke, a u suradnji s Gradom Rijekom. Pripremu i provedbu ovog projekta podržala je i Zaklada Friedrich Ebert. Metodologiju nasumičnog izbora građanki i građana u Vijeće građana Rijeke izradio je obrt Stratosfera iz Rijeke u suradnji s Udrugom Smart.

Sve informacije nalaze se na internetskoj stranici http://www.vijecegradanarijeke.org.