I ove se godine Centar tehničke kulture Rijeka pridružuje europskoj kampanji „Get Online Week“ posvećenoj  digitalnom osvještavanju i opismenjavanju građana. Od 27. do 31. ožujka u Centru je organizirano dvanaest besplatnih predavanja koja će se baviti sustavom e-Građani, pisanjem životopisa, sigurnošću na Internetu, korištenjem aplikacija Facebook i Skype, programiranjem u Scratch-u. Zainteresirani će se imati priliku pobliže upoznati  s mBot i micro:bit tehnologijama, sa senzorima i mikrokontrolerima te programima Adobe Photoshop i Canva.

Europska kampanja Get Online Week pokrenuta je 2010. godinedo. Partneri iz 27 zemalja organizirali su prošle godine više od  5100 različitih aktivnosti u koje je bilo uključeno preko 122.000 građana.

Centar tehničke kulture Rijeka u kampanji sudjeluje od njezina početka, a ove godine zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Broj sudionika po radionici je ograničen. Više informacija saznajte na Facebook događaju i na Internet stranici CTK Rijeka.