Sveučilište u Rijeci, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija potpisali su u četvrtak sporazum o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Sporazum o znanstveno-razvojnoj suradnji, čiji je cilj poduprijeti razvoj akademske zajednice i zajednički ulagati na obrazovanju stručnjaka ove regije.

Sporazume su potpisali rektor riječkog Sveučilišta Daniel Rukavina, riječki gradonačelnik Vojko Obersnel i župan primorsko-goranski Zlatko Komadina u zgradi Sveučilišta. Te tri institucije – Sveučilište, Grad i Županija – zajednički financiraju osnivanje Zaklade Sveučilišta, čiji temeljni kapital iznosi milijun i 150 tisuća kuna, od čega je Grad Rijeka donirao pola milijuna kuna.

Potpis ugovora za Zakladu

Na svečanosti potpisivanja, gradonačelnik Obersnel je istaknuo da bi se u financiranju rada Zaklade i njezinim programima, Gradu, Županiji i Sveučilištu trebali pridružiti i gospodarski subjekti, kao što su komercijalne banke i osiguravajuća društva, kako bi Zaklada mogla doprinijeti boljoj kvaliteti znanstvenih i sveučilišni programa, te obrazovanju mladih ove regije. Podsjetio je da je Grad Rijeka, tijekom intenzivne dugogodišnje suradnje sa Sveučilištem, osigurao prostor za Ekonomski i Filozofski fakultet, pokrenuo rješavanje stambene problematike mladih znanstvenih novaka, te se uključio u razvoj sveučilišnog kampusa na Trsatu.

“Vjerujem da je razvijanje Sveučilišta osnovna pokretačka snaga razvoja Grada i Županije”, kazao je Obersnel.

Rektor riječkog Sveučilišta Daniel Rukavina istaknuo je važnost osnivanja Zaklade i potpisivanje Sporazuma za razvoj sveučilišta u Rijeci, a župan Zlatko Komadina obećao je pomoć Županije u razvoju kvalitetnog znanstvenog rada i obrazovanju studenata.