Tijekom 2015. godine izvedeni su radovi na građevinskom uređenju dječjih igrališta na lokacijama: D.Gervaisa 68, B.Markovića 22, B.Markovića 10, D.Cesarića 24, B.Kašića 14, D.Gervaisa 68, Rastočine 7, P.Jurčića 4, Kvaternikova 68, E.Čulinovića, Srdoči 59, Crnčićeva 3 i F.Čandeka 8.

Na dječjem igralištu u Ul.D.Gervaisa kod kućnog broja 68. nasipan je novi sloj drobljenca.

Na dječjem igralištu u Ul.B.Markovića kod kućnog broja 10. nasipan je novi sloj drobljenca i postavljena antistres podloga.

Na dječjem igralištu u Ul.B.Markovića kod kućnog broja 22 nasipan je novi sloj drobljenca i postavljena antistres podloga.

Na dječjem igralištu u Ul.D.Cesarića kod kućnog broja 24 nasipan je novi sloj drobljenca i postavljena antistres podloga.

Na dječjem igralištu u Ul.B.Kašića kod kućnog broja 14  postavljena je antistres podloga.

Na dječjem igralištu u Kvaternikovoj ulici kod kućnog broja 68 nasipan je novi sloj drobljenca.

Na dječjem igralištu u Čandekovoj ulici kod kućnog broja 8 izveden je kameni zid u svrhu sprečavanja odrona kamena. Radovi na dječjim igralištima su u tijeku na lokacijama u Radničkoj 4, Z.Kučića 9-13 i Parku N.Katunara. Dječja igrališta na lokacijama G.Carabino 12 i D.Gervaisa 12 i DV Gardelin građevinski će se uređivati tijekom mjeseca kolovoza

Do kraja godine planirano je sredstvima prioriteta Mjesnih Odbora uređenje dječjih igrališta na lokacijama: B.Č.Marčeva, Br.Fućak 5A, Br.Bačić 14, F.Belulovića 20, Pulac 34.