Ciljevi interesne grupe građana:

  • održavanje redovitih sastanaka s mladima,
  • promocija zdravlja u tematskim radionicama za mlade,
  • izdavanje tematskih publikacija,
  • rad Gradskog vijeća učenika Zdravi grad Rijeka – Gradsko vijeće učenika s odborima, Kolegij učenika i Debatni klub.

U svom se radu Interesna grupa građana za unapređivanje zdravlja djece vodi se Konvencijom o pravima djeteta, koju je 1989. godina donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, a regulira položaj djece u društvu.