Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13) usvojen je 30. lipnja 2017. godine.

Donošenjem navedenog Zakona omogućilo se prostorno planiranje u gospodarskom pojasu i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske te je Zakon o prostornom uređenju usklađen s Direktivom 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL1257/135, 28.8.2014.).

Važnije promjene odnose se na obračun građevinske (bruto) površine, utvrđivanje posebnih uvjeta te izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevina kada stranka to zatraži.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju objavljen je u Narodnim novinama br. 65/17, a stupio je na snagu 15. srpnja 2017.

Zakon o prostornom uređenju – pročišćeni tekst