U okviru projekta LoCall For YOUth – lokalno za mlade izrađen je i kalendar koji bilježi datume vezane za tematiku mladih.

Grad Rijeka od siječnja 2018. godine provodi projekt LoCall For YOUth – lokalno za mlade. Jedan od ciljeva projekta jest osnažiti suradnju između mladih i donositelja odluka te jačati kapacitete za provedbu aktualnog Programa za mlade Grada Rijeke. Tako je u 2019. godini provedbom raznih aktivnosti obilježen Europski tjedan mladih, koji se u svibnju održao na temu demokracije i mladih te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Osim toga, u suradnji s partnerima – Centar tehničke kulture Rijeka, Dom mladih Rijeka, Udruga Delta i Udruga gradova, Grad Rijeka u sklopu projekta osmišljava i implementira čitav niz sadržaja za mlade u Rijeci. U listopadu prethodne godine održana je konferencija naziva Lokalno za mlade koja je okupila mlade i predstavnike institucija s ciljem uključivanja mladih u kreiranje sadržaja u njihovom gradu. U istom je mjesecu održana sveobuhvatna edukacija Savjeta mladih Grada Rijeke na kojoj su članovi osnaženi za obnašanje svoje uloge i predstavljanje glasa mladih u zajednici. Na tom je tragu organiziran i susret naziva Na kavi sa Savjetom iz kojeg je proizašla i aktivna suradnja između lokalnih i županijskog savjeta. U prosincu 2019. godine navedena je suradnja, na inicijativu Savjeta mladih PGŽ, formalizirana osnivanjem Koordinacijske mreže savjeta mladih Primorsko-goranske županije, u koju je aktivno uključen i Savjet mladih Grada Rijeke.

Također, u okviru projekta izrađen je i kalendar namijenjen upravo mladima – kalendar posebno ističe važne i zanimljive datume u području mladih i za mlade.  Dostupan je u A4 i B1 dimenzijama te ga je moguće preuzeti ovdje: