Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica.

Javni uvid

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana u periodu od 24. studenog do 24. prosinca 2020. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju, svaki radni dan od 8:30 do 15:30 sati,
  • na mrežnoj stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Javno izlaganje

Javno izlaganje  s obrazloženjem Prijedloga Plana održat će se u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, sala u prizemlju dana 2. prosinca 2020. g.  u 17:00 sati.

Zbog aktualnih epidemioloških mjera broj sudionika koji će moći prisustvovati javnom izlaganju u Gradskoj vijećnici je ograničen na 20 osoba. Prisustvo javnom izlaganju zainteresirane osobe su dužne prethodno najaviti telefonom na broj 209-450 ili elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr s naznakom „za UPU Rujevica“.

Javno izlaganje iz Gradske vijećnice prenosit će se uživo u 17:00 sati putem internetskog prijenosa na  te će biti dostupno do kraja javne rasprave.

Dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Plana

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Plana isključivo telefonom na broj 209-434 ili elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr s naznakom „za UPU Rujevica“.

Davanje primjedbe, prijedloga i mišljenja

Primjedbe, prijedlozi i mišljenje na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 24. prosinca 2020. godine):

  • dostaviti u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte UPU_Rujevica_rasprava@rijeka.hr ili na stranici e-konzultacija,
  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici u prizemlju, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani punim imenom i prezimenom s adresom podnositelja te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u razmatranje u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.