Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Odsjek za plan razvoj i gradnju infrastrukture i promet objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama u k.o. Zamet, k.o. Marinići i k.o. Srdoči koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna prometnica Rujevica – Marinići o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18, 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Rijeke.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je nalazi predmetna komunalna infrastruktura  započet će dana 30. travnja 2024. (utorak) od 09:00 sati uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Sandra Viškanić, dipl.ing.geod., koja se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Obzirom da je riječ o velikom zahvatu molimo sve zainteresirane stranke koje žele prisustvovati obilježavanju granica da se prethodno najave u geodetski ured Nekretnine d.o.o., na telefonski broj 051 312 160 ili putem e maila: antonela.vukovic@nekretnine-geodezija.hr.