Turistička zajednica grada Rijeke raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za događanja u sklopu manifestacije “Noći riječkih trgova i plaža”. Javni poziv je otvoren do 1. lipnja 2023. godine do 10 sati.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Rijeke za događanja koja će se održati na području grada Rijeke, u periodu od 16. lipnja do 03. rujna 2023. godine, a koja doprinose unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude grada Rijeke, promociji Rijeke kao turističke destinacije, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa i povećanju broja noćenja.

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za događanja koja se održavaju u terminu od 16. lipnja do 03. rujna 2023. godine na trgovima, plažama i ostalim javnim površinama na području grada Rijeke izuzev manifestacija koje su već financirane u sklopu Godišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Rijeke za 2023. godinu.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe: trgovačka društva;
obrti; udruge; umjetničke organizacije.

Rok i način podnošenja prijave
Organizatori događanja prijavu s cjelokupnom dokumentacijom podnose Turističkoj zajednici grada Rijeke, od dana objave na mrežnoj stranici https://visitrijeka.hr/ do 01. lipnja 2023. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave.
Potpisane i ovjerene prijave mogu se poslati poštom ili donijeti osobno u zatvorenoj omotnici na adresu: Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka, s naznakom „Za Javni poziv – Noći riječkih trgova i plaža”.

Sve informacije i potrebni obrasci mogu se dobiti na web stranici Turističke zajednice grada Rijeke.