Na temelju Zaključka gradonačelnika, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih sredstava građanima grada Rijeke, za  troškove izgradnje krovnih fotonaponskih elektrana na području grada Rijeke u 2024. godini.

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2024. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura.

Važno: Javni poziv za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama na području grada Rijeke privremeno se zatvara (27.3.2024.) zbog obrade pristiglih prijava.

Grad će krovne fotonaponske elektrane sufinancirati prema slijedećim kategorijama i iznosima:

  • do 50% ukupnog troška postavljanja fotonaponske elektrane snage do 5 kW, maksimalno do 3.750 EUR, po obiteljskoj kući,
  • do 50% ukupnog troška postavljanja fotonaponske elektrane snage od 5,01 do 10 kW, maksimalno do 7.500 EUR, po obiteljskoj kući.

Koji su uvjeti dodjele bespovratnih sredstava?

Prihvatljivi prijavitelji iz ovog Javnog poziva su fizičke osobe, vlasnici postojećih obiteljskih kuća s područja grada Rijeke, koji imaju prebivalište na adresi kuće gdje se namjerava provesti zahvat radi kojeg se vrši prijava na javni poziv. Nepovratna sredstva neće se dodijeliti prijaviteljima koji imaju nepodmirena dospjela dugovanja prema Gradu Rijeci.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu?

Potrebna dokumentacija koja se prilaže online obrascu popisana je u tekstu javnog poziva.

Na koji se način podnose prijave?

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Rijeci, Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte putem Informacijskog Servisa Grada Rijeke (on-line prijava), a upute za prijavu sa potrebnom dokumentacijom biti će dostupne na portalu eUsluge Grada Rijeke u rubrici Poduzetništvo sa danom objave Javnog poziva.

Do kada se mogu podnijeti prijave?

Prijave se zaprimaju od 11.3.2024. godine. Rok za dostavu prijava počinje danom objavljivanja javnog poziva, traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije 60 dana od dana objave poziva odnosno do 10.5.2024. godine.

Koji je postupak dodjele sredstava?

Zahtjevi za sufinanciranje krovnih fotonaponskih elektrana obrađuju se prema redoslijedu zaprimanja, a moguće ih podnijeti do utroška raspoloživih proračunskih sredstava za 2024. godinu, ali ne kasnije od 10.5.2024. godine.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, a na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte, gradonačelnik Grada Rijeke donosi zaključak o dodjeli donacija.

S prijaviteljem koji na temelju zaključka gradonačelnika Grada Rijeke ostvari pravo na donaciju, sklopit će se Ugovor o sufinanciranju krovnih fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama na području grada Rijeke (u daljnjem tekstu. Ugovor).

Lista korisnika koji ostvare pravo na nepovratna sredstva po ovom Javnom pozivu, objavit će se na web stranici Grada Rijeke.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Dodatne informacije mogu se dobiti na mail-ove:

tajana.jukic.neznanovic@rijeka.hr
dario.dobrilovic@rijeka.hr
neda.suvajac@rijeka.hr