Stanovnici Vojaka, Mlake, Podpinjola i Banderova koji u kućanstvu koriste plin dobit će ove godine mogućnost korištenja kvalitetnijeg i kaloričnijeg miješanog plina.

KD Energo započelo je radove na izgradnji niskotlačnih i viskotlačnih plinovoda na dvije dionice; Titov trg – Toplana Vojak, dužine 5.200 m i Mlaka – Podpinjol – Banderovo, ukupne dužine 14.440 m.

Prema riječima Bojana Jurdane, rukovoditelja Službe za razvoj, radovi će obuhvatiti sve potrošače na tim trasama. Radovi na izgradnji niskotlačnog i visokotlačnog plinovoda na trasi Titov trg – Toplana Vojak započeli su 20. siječnja a završit će do 20. srpnja 2004., a izvode ih dvije tvrtke; Iskopi i završni radovi u građevinarstvu Rijeka i Bimont d.d. Rijeka. Vrijednost ove investicije iznosi 4. 400.000,00 kn. Zbog složenosti radova i gustoće instalacija, na toj će trasi dionica Krančevićev klanac i Križanićeva ulica biti završena posljednja.

Izgradnja niskotlačnog i visokotlačnog cjevovoda na trasi Mlaka, Podpinjol i Banderovo započet će 20. veljače a završiti 30. listopada 2004. Radove će izvoditi Dira-gradnja d.o.o. Rijeka i Monter strojarske montaže d.d. Zagreb. Ukupna vrijednost investicije je cca 9.200.000,00 kn. Radovi će obuhvatiti Zvonimirovu, Krešimirovu, dio Cambierrieve, Vukovarsku ulicu, Braće Branchetta, te Kresnikovu ulicu.

Stanari na dionicama gdje će se izvoditi radovi već su dobili letke sa informacijama o radovima i zamolbom za priključenje, a obaviješteni su i predstavnici upravitelja zgrada. Sve u cilju da se svi zaniteresirani za nove priključke jave na vrijeme kako ne bi nakon izvođenja radova bilo novih zahtjeva za priključcima i novih kopanja. Budući da će se nakon izvođenja radova plin puštati sukcesivno zgradu po zgradu, sve će se unutarnje instalacije ispitati te po potrebi zamijeniti. Postojeća trošila bit će potrebno servisirati te obavezno zamijeniti dizne kako bi mogla koristiti novi energent. Novi potrošači neće plaćati naknadu za priključenje, ali će morati putem ovlaštenog servisera sami izvesti instalacije. Jedna od novina koju je KD Energo pripremio za nove korisnike je namjenski kredit za izgradnju plinskih instalacija u kućama u suradnji s ERSTE bankom. Kamatna stopa iznosi 7,5 % do maksimalnog iznosa 5.000 eura, s time da do 3.000 eura neće biti potreban jamac. Sve informacije o mogućnostima kreditiranja i uvjetima priključenja mogu se dobiti na Energov Info telefon 353 040.

Radovi na plinifikaciji i izgradnji nove mreže nastavit će se i u 2005. odnosno 2006.g., a do početka 2007.g. cijeli će grad preći na prirodni plin. U međuvremenu će se izgraditi i spoj Riječke plinske mreže na magistralni plinovod kod Marčelja.

Za očekivati je da će za vrijeme izvođenja radova promet na tim dionicama biti otežan, ali u Energu poručuju da će se truditi osigurati kakav takav protok vozila svjesni da promet u Rijeci ne može stati. Ako se budu poštovali rokovi izvođenja radova potrpit će se otežano prometovanje jer će novi plin donijeti kvalitetniji životni standard građanima tih dijelova grada Rijeke.