U ovoj arhivi možete pronaći zapisnike sa sjednica Vijeća MO kao i zapisnike sa zborova građana složene po rednim brojevima odnosno datumu održavanja.

Za čitanje i spremanje dokumenata potreban vam je Adobe Acrobat Reader – besplatni čitač PDF dokumenata.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2020.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2019.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2018.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2017.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2016.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2015.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2014.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2013.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2012.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2011.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2010.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2009.

Zapisnici sa sjednica i zborova građana VMO Mlaka 2008.