Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo dodjelilo je nagradu “Nova dimenzija” Poduzetničkom riječkom inkubatoru- PORIN d.o.o.

Dodjela nagrada “Nova dimenzija” za najbolje partnere u provođenju programa Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo održana je po drugi put u utorak 29. travnja o prostorijama samoborskog Poduzetničkog centra u Bregani. I ove godine nagrađeni su partneri u kategorijama najžupanija, najgrad, najbanka, regionalna najbanka, najcentar, najinkubator i najzona, a nova je kategorija od ove godine i najopćina.

“Nova dimenzija” u kategoriji najinkubatora ove je godine pripala Poduzetničkom riječkom inkubatoru PORIN d.o.o.

Kriteriji za dodjelu nagrade bili su broj poduzetnika u inkubatoru, broj zaposlenih kod poduzetnika i inkubatoru, suradnja na programima MOMSP-a i vrste usluga koje inkubator pruža poduzetnicima.

Ističemo da je iz naše županije Riječka banka proglašena najbankom u kategoriji regionalnih banaka, a nominaciju za najžupaniju imala je i Primorsko-goranska županija.