Zbog početka radova, za vikend, 27. i 28. siječnja 2024. godine stupa na snagu privremena prometna regulacija kojom se Adamićeva ulica zatvara za sav promet te će se prometovanje kroz centar grada preusmjeriti na Ulicu Riva, gdje će biti zastupljen dvosmjerni režim kretanja vozila.

S obzirom na opsežne radove na uspostavljanju privremene prometne signalizacije, s pripremnim radovima na izradi horizontalne i vertikalne signalizacije započet će se danas, u ponedjeljak 22. siječnja, u noćnim satima, a sa srijede 24. na četvrtak 25., četverotračni promet ulicom Riva bit će sveden na dvotračni čime će se, već tada, ukinuti mogućnost parkiranja u Ulici Riva.

Također, već danas, u ponedjeljak 22. siječnja, započet će se s dijeljenjem obavijesti o zabrani parkiranja u sljedećim ulicama: Ivana Zajca, Riva, Splitska i Zadarska. Obavijesti će se postavljati na vozila te na ulaze okolnih zgrada.

Dvotračni promet u ulici Riva bit će zastupljen do uspostave nove privremene prometne regulacije i zatvaranja Adamićeve ulice.

Gradonačelnik Filipović: pozivam građane na strpljenje i razumijevanje

S obzirom na to da se radi o zatvaranju prometnice koja se nalazi u samom centru grada, gradonačelnik Rijeke Marko Filipović u prvom je redu pozvao građane na strpljenje i razumijevanje.
“Vjerujem da svi shvaćaju da su ti radovi nužni i neizbježni kako bi naš grad i u godinama koje dolaze bio ugodno i kvalitetno mjesto za život. Jer radi se obnovi i izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje, koji su dio čak 233,8 milijuna eura vrijednog projekta, u kojem je 71,33 % sufinancirano bespovratnim sredstvima Europske unije, što govori da se radi o značajnom projektu i u hrvatskim okvirima“, kazao je gradonačelnik Filipović, naglašavajući kako će nakon završetka opsežnih radova ostati potpuno rekonstruirana Adamićeva ulica te privozne ulice.

Podsjetimo, uz radove na rekonstrukciji vodoopskrbe i odvodnje koje je ugovorio KD Vodovod i kanalizacija, na ovoj dionici rekonstruira se i kolnička konstrukcija i signalizacija što je ugovorila tvrtka Hrvatske ceste te rekonstruira sustav oborinske odvodnje što je pak ugovorio Grad Rijeka.

Složeni radovi koje provodi više investitora zahtijevali su i potrebu koordinacije svih uključenih u njihovu izvedbu, a apel svim građanima za strpljenje i razumijevanje uputila je i Silvana Sorić, rukovoditeljica Poslovne jedinice Rijeka Hrvatskih cesta. Podsjetivši kako je 2015. godine sklopljen okvirni sporazum Hrvatskih cesta, KD Vodovoda i kanalizacije te Grada Rijeke o obnovi državne ceste D8, istaknula je kako je nakon završene rekonstrukcije Krešimirove ulice, slijede radovi na Adamićevoj ulici. Kako je kazala pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke Maja Malnar, radovi u Adamićevoj ulici trebali bi biti gotovi 30. rujna 2024. godine.

Cjelokupna investicija vrijedna je 8,5 milijuna eura.

KD Vodovod i kanalizacija izdvaja ukupno 6,8 milijuna eura (vlastitih i EU sredstava), Grad Rijeka 406.472 eura, a Hrvatske ceste 1,2 milijuna eura.

Radovi su ugovoreni s tvrtkom GP KRK d.d. , a usluga nadzora ugovorena je s tvrtkom Rijeka projekt d.o.o. u ukupnom iznosu od 89.687,44 eura (Vodovod i kanalizacija 37.162,39 eura, Hrvatske ceste 43.234,45 eura i Grad Rijeka 9290,60 eura).

Najava zatvaranja Adamićeve ulice

Složeni projekt koji podrazumijeva zatvaranje Adamićeve ulice za promet

Radovi u Adamićevoj ulici dio velikog, 233,8 milijuna eura vrijednog EU projekta izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje

Rekonstrukcija vodoopskrbe i odvodnje Adamićeve ulice dio je strateškog projekta  KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. pod nazivom „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ vrijednog 233.799.649,88 EUR, koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Investicijom predviđena je izgradnja jednog kilometra transportnog kanalizacijskog kolektora promjera 80 cm, rekonstrukcija mješovitog kolektora promjera 1,2 m u duljini od 300 m, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u duljini 870 m i sekundarnih vodovodnih cjevovoda te izgradnja postojećih kanalizacijskih kolektora u duljini od 800 m.

„Na području izvođenja radova osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe. Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se s postojećih 75 posto na oko 92 posto do kraja projekta. Inače, samo u 2023. godini, na cjelokupnom području provedbe projekta započeli su radovi na više od 25 novih lokacija, izvedeno je oko 10 km sanitarne kanalizacije i 3 km nove vodovodne mreže, izgrađene su 2 nove crpne stanice i 1 kišni preljev čime se, posebno tijekom razdoblja obilnih padalina, smanjuje rizik od preopterećenja sustava odnosno preljeva neobrađenih voda u vodene tokove.

Radovi se trenutno izvode na Vežici, Potoku, Brajdi, Pulcu, Drenovi, Škurinjama, Pehlinu, Marinićima, Viškovu, Zametu, Krnjevu, Grbcima, Kantridi, Srdočima i Kastvu“, kazao je gradonačelnik Filipović. S obzirom da će se radovi u ovom intenzitetu nastaviti i u 2024. godini, gradonačelnik je još jednom pozvao građane na strpljenje u prometu.

Tijekom pripremnih radova u Adamićevoj ulici neće biti vidljiva značajna aktivnost na gradilištu

Zbog nužnosti  postavljanja instalacija na velike dubine i zaštite gradske graditeljske baštine, za dogradnju sustava odvodnje u Adamićevoj ulici koristit će se tehnologija ugradnje cjevovoda metodom bezrovne ugradnje tzv. mikrotuneliranje, dok će se radovi na vodoopskrbi te građenju sekundarnih sanitarnih kolektora, koji se postavljaju pliće, izvoditi klasično, kopanjem rova.

„Kod ovih radova specifično je da svakih 200-tinjak metara moramo kopati jamu. Do sada je mikrotuneliranjem napravljeni radovi od Indexa do Kapucinske crkve, a sad idemo od Kapucinske crkve do Jadranskog trga. Kad dođemo na Jadranski trg, uređaj ponovno ide na početak jame kod podvožnjaka, gdje moramo iskopati kanal za vodu ispod pruge, što je isto jedan zahtjevni moment. Računamo da će ti radovi biti završeni u sljedeća dva mjeseca, pa računamo da bi za tri mjeseca dvije prometne trake iza podvožnjaka prema zapadu bile u funkciji“, kazao je direktor Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Andrej Marochini, dodajući kako se radi o vrlo specifičnom izvođenju radova koje ne zahtijeva mnogo radnika na gradilištu.

Također, na lokaciji između pješačke zone Jadranskog trga i prometnog otoka planira se izgradnja podzemnog kišnog preljeva „Roda“, s pripadajućim cjevovodima koji će služiti za rasterećenje sustava pri većoj količini oborina.

Uz navedeno, izvodit će se radovi na rekonstrukciji kanalizacijskog kolektora u Henckeovoj ulici i rekonstrukcija vodovoda u Scarpinoj ulici koje će u iznosu od 358.398,45 € vlastitim sredstvima financirati KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Po zatvaranju Adamićeve ulice, a prije početka građevinskih radova u trupu prometnice, pristupit će se pripremnim radovima postavljanja privremenog vodoopskrbnog mimovoda i provođenju probnih iskopa.

Mimovod se postavlja kako bi se građanima osigurala stabilna i sigurna vodoopskrba tijekom cijelog razdoblja trajanja investicije, a probni iskopi vrše se kako bi se precizno utvrdila lokacija svih postojećih podzemnih instalacija.

Nadalje, kako bi se osigurala zdravstvena ispravnost vode za piće, nakon postavljanja privremenog vodovoda bit će potrebno provesti dezinfekciju cjevovoda, tehnologija koja zahtjeva višednevni postupak uzorkovanja i analize vode. Kako je naglasio direktor Marochini, iako je zatvaranje ulice neophodno, tijekom pripremnih radova neće biti vidljiva značajna aktivnost na gradilištu. Konferenciji za medije prisustvovao je i Alen Miličević, koordinator za provedbu projekta aglomeracija Rijeka Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija.

Građani mogu sve informacije o radovima te preregulaciji prometa dobiti u Korisničkom centru koji je uspostavio KD Vodovod i kanalizacija, na telefon 051 353 222 ili putem e-maila korisnicki.centar@kdvik-rijeka.hr.

Radovi u Adamićevoj ulici složeni zbog guste mreže podzemnih instalacija

S obzirom na gustu mrežu različitih podzemnih instalacija, uključujući kanalizacijske i oborinske kolektore, vodovod, telekomunikacijsku infrastrukturu raznih operatera, plinovod, elektroinstalacije, instalacije javne rasvjete i semafora, te opsežne i dugotrajne radove u Adamićevoj ulici potrebna je suradnja i brza koordinacija, a kako bi se izbjegli zastoji.

Ugovoreni radovi Hrvatskih cesta odnose se na radove na kolničkoj konstrukciji dijela Scarpine, Adamićeve i Trpimirove ulice duljine 650m izvedbom armirano betonske ploče i novih asfaltnih slojeva, ugradnju novih rubnjaka, izvedbu novih nogostupa te izvedbu nove vertikalne i horizontalne signalizacije.

Radovi ugovoreni od strane Hrvatskih cesta planiraju se započeti nakon izvedbe dijela radova ugovorenih od strane KD ViK-a i Grada Rijeke.

Grad Rijeka ugovorio je pak radove rekonstrukcije oborinske odvodnje područja Adamićeve i okolnih ulica. Projektom je predviđeno na najnižim točkama kolničke konstrukcije postaviti nove slivnike (7 komada) dok će se postojeći slivnici pregledati i očistiti do potpune funkcionalnosti te zamijeniti slivničke rešetke zajedno s obnovom betonskog prstena rešetke i prilagoditi je novom rubu ceste.

Na mjestima ugibališta kod autobusnih stajališta Palazzo Modello i Trg Republike Hrvatske projektirane su linijske oborinske rešetke kako bi se spriječilo nakupljanje vode uz rubnjake na mjestima gdje se često nalazi veći broj građana uz cestu.

Na samom početku zahvata u Scarpinoj ulici predviđena je izgradnja novog oborinskog kolektora u duljini od 52 m, koji će zamijeniti postojeći mješoviti kolektor.

Planirano je izvesti i rekonstrukciju dijelova nerazvrstanih cesta odnosno južnih dijelova privoza u Splitskoj i Zadarskoj ulici ukupne duljine od 0,723 km na način da se izvede nova oborinska odvodnja sa slivnicima, konstrukcija kolnika i nogostupa te pripadajuća vertikalna i horizontalna signalizacija.

Građani će o svim eventualnim izmjenama dinamike izvođenja radova i regulacije prometa za dostavna vozila biti pravovremeno informirani kako bi se na vrijeme mogli pripremiti.

Regulacija prometa

Uspostava privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova odvija se sukladno Prometnom elaboratu za vrijeme izvođenja radova, izrađenom od tvrtke INTEA d.o.o. Preregulaciju prometa predstavio je Sergije Babić, projektant prometnog elaborata.

Elaboratom je predviđena zabrana prometa u Adamićevoj i Scarpinoj ulici odnosno od Jadranskog trga do Jelačićevog trga.

Projekt rekonstrukcije prometa uključuje nekoliko ključnih promjena u usmjeravanju i regulaciji prometa:

Promet smjera zapad-istok svodi se na dva južna traka ulice Riva do zgrade Transadrije gdje novo kružno raskrižje omogućava nastavak u smjeru istoka, desno skretanje za tržnicu i lukobran.

– Zadarska ulica postaje jednosmjerna iz smjera ulice Riva i omogućava nastavak u smjeru zapada Trpimirovom odnosno sjevera ulicom Erazma Barčića.

– Promet smjera istok-zapad s Delte nastavlja ulicom Riva do kružnog raskrižja odnosno Zadarske ulice kojom se priključuje na postojeći režim prometa Trpimirovom ulicom.

– Promet smjera istok-zapad iz ulice Fiumara odvija se Veslarskom ulicom kojom je omogućen nastavak kretanja vozila u smjeru istoka ulicom Ivana Zajca i zapada  ulicom Riva

Promjene u odnosu na postojeći režim prometa odražavaju se i na režim prometa u susjednim priključnim ulicama:

 • Wenzelova ulica – postojeći jednosmjerni režim prometa dobiva mogućnost lijevog skretanja u ulicu Riva korištenjem postojećeg semafora.
 • Ribarska ulica – zadržava se postojeći režim prometa.
 • Veslarska ulica – postojeći jednosmjerni režim prometa dobiva mogućnost desnog skretanja u ulicu Riva. Uvodi se zabrana parkiranja duž cijele ulice obostrano.
 • Ulica Riva Boduli – zadržava se postojeći režim prometa.
 • Henckeova ulica – postaje slijepa ulica za potrebe dostave i prilaza gradilištu.
 • Prilaz garaži Euroherc – koristi se i za potrebe robne kuće RI, samo iz smjera istok-zapad.
 • Izlaz parkirališta Riva – zadržava se postojeći režim prometa reguliran semaforima.
 • Zanonova ulica – postojeća slijepa ulica/parkiralište, samo iz smjera istok-zapad.
 • Splitska ulica – postaje slijepa ulica za potrebe dostave, samo desna skretanja.
 • Zadarska ulica – postaje jednosmjerna iz smjera ulice Riva i uvodi se zabrana parkiranja.
 • Ulica Erazma Barčića – zadržava se dvosmjeran promet. Omogućen je ulaz iz Zadarske ulice i jednotračan izlaz desnim skretanjem u Trpimirovu ulicu (bez semafora) „na cestu s pravom prvenstva” (zaustavljanje i propuštanje vozila smjera istok-zapad).
 • Privozi na Trgu Žabica – zadržava se postojeći režim prometa.

Javni gradski prijevoz i pješački promet

Iz smjera istok-zapad, autobusna stajališta „Palazzo Modello“ i „Trg Republike Hrvatske“ – kod McDonaldsa ukidaju se. Stajalište „Palazzo Modello” izmješta se u ulicu Ivana Zajca preko puta Hrvatskog narodnog kazališta, a stajalište „Trg Republike Hrvatske“ na lokaciju kod palače Jadran, na kojoj se izmješta i stajalište „Riječki neboder“.

Iz smjera zapad-istok ukida se i BUS stajalište „Riva“ zbog smanjenja prometnih zastoja i osiguranja protočnosti prometa.

Kako bi se osigurao pješački prilaz poslovnim i stambenim prostorima predviđeno je da prostor uz fasade objekata bude slobodan za prolaz, a izvođač će povremeno prema potrebama zauzeća odnosno izvođenja radova izmjestiti pješačke prolaze.

Što se tiče pješačkih prijelaza, ukidaju se pješački prijelaz u Ulici Riva, u naposrednoj blizini Splitske ulice, odnosno trenutno jedini nesemaforizirani pješački prijelaz u Ulici Riva te pješački prijelaz u neposrednoj blizini Ul. Ignacija Henckea. Da bi se spriječilo prelaženje preko kolnika u Ulici Ivana Zajca, po sredini kolnika bit će postavljena fizička barijera.

Dostava, taxi stajališta i komunalni otoci

Na trasi zabrane prometa nalazi se više lokacija s obilježenim prostorima za dostavu i opskrbe. Lokacije dostave kao i taxi stajališta prikazane su u grafičkom prilogu a predviđene su u Trpimirovoj, Splitskoj i Henckeovoj ulici te na sjevernoj strani kolnika Ulice Ivana Zajca. Komunalni otoci izmješteni su uz kolnik ulica Riva i Ivana Zajca.

Povremeni prolazak željezničke kompozicije Ulicom Ivana Zajca

Prolazak željezničke kompozicije odvija se povremeno prema lučkim potrebama, no u satima vršnog prometa (od 6:30-8:30; 11:00-11:30; 14:30-16:30) vlak neće prometovati. Mole se građani da svoja vozila i vozila dostave ne ostavljaju na trasi pruge kako bi se minimizirali zastoji u prometu.

Pristup interventnim službena bit će omogućen u svakom trenutku, a zbog sigurnosti svih uključenih u pomet, prometna policija vršit će pojačan nadzor.

Više o projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“

Projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Rijeka“ predstavlja jedno od najvećih ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Republici Hrvatskoj, a njime je predviđena izgradnja uređaja drugog stupnja pročišćavanja otpadnih voda na Delti, gradnja i rekonstrukcija oko 217 kilometara kanalizacije i 125 crpnih stanica uz izvođenje radova na oko 100 kilometara javne vodoopskrbe u Rijeci, Kastvu, Viškovu, Jelenju i Čavlima. Radi se o 233.799.649,88 EUR vrijednom projektu koji se u visini od 71,33 % sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt u brojkama:

 • 217 km kanalizacijskih cjevovoda
 • 125 kanalizacijskih crpnih stanica
 • 12 retencijskih bazena
 • 20 kišnih preljeva
 • 3 separatora masti i ulja
 • rekonstrukciju 100 km vodovoda
 • izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Rijeka

Na području izvođenja radova osigurat će se povećanje priključenosti na sustav javne odvodnje otpadnih voda, optimizacija i poboljšanje funkcioniranja postojećeg sustava javne odvodnje te povećanje kvalitete vodoopskrbe. Trenutna priključenost stanovništva aglomeracije Rijeka na javnu kanalizaciju povećat će se s postojećih 75 posto na oko 92 posto do kraja projekta.

Inače, samo u 2023. godini, na cjelokupnom području provedbe projekta započeli su radovi na više od 25 novih lokacija, izvedeno je oko 10 km sanitarne kanalizacije i 3 km nove vodovodne mreže, izgrađene su 2 nove crpne stanice i 1 kišni preljev čime se, posebno tijekom razdoblja obilnih padalina, smanjuje rizik od preopterećenja sustava odnosno preljeva neobrađenih voda u vodene tokove.

Radovi se trenutno izvode na Vežici, Potoku, Brajdi, Pulcu, Drenovi, Škurinjama, Pehlinu, Marinićima, Viškovu, Zametu, Krnjevu, Grbcima, Kantridi, Srdočima i Kastvu.

Kohezijski fond