Obavijest javnosti da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica.

Obavijest javnosti o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 153/13) Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade prostornog plana

OBAVJEŠTAVA JAVNOST

da se pristupilo izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica,

Obuhvat_UPU_Rujevice.jpg temeljem Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja sportskog područja Rujevica (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) , od 12.06.2014. godine.

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenog plana mogu se dobiti u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem Grada Rijeke, Titov trg 3/V, tel.051-209-434, ili putem elektroničke pošte: ksenija.susanj@rijeka.hr

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se javna rasprava. Rasprava će biti objavljena u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama resornog Ministarstva i jedinice lokalne samouprave najmanje osam dana prije početka rasprave.