U petak, 9. listopada 2020. godine u vremenu od 11.00 do 12.00 sati, na štandu na Korzu ( ispred zgrade Zare), Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci u suradnji s Odjelom za odgoj i školstvo Grada Rijeke, obilježit će Svjetski dan mentalnog zdravlja u sklopu projekta PROMEHS.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci obilježit će Svjetski dan mentalnog zdravlja u kontaktu s građanima, a cilj je podizanje svijesti o važnosti promocije metalnog zdravlja među najmlađima, odnosno u vrtićima i školama što je i jedan od ciljeva projekta PROMEHS.

Projekt PROMEHS koordinira Sveučilište Milano-Bicocca (Italija), a provodi se u sedam partnerskih zemalja (Italija, Hrvatska, Grčka, Latvija, Portugal, Rumunjska i Malta) s ciljem razvoja, implementacije i evaluacije univerzalnog kurikuluma za mentalno zdravlje djece i mladih u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.012.927,00 eura. Projekt se provodi kroz 36 mjeseci, a sufinanciran je u sklopu programa Erasmus +, Ključna aktivnost 3.

Svjetska zdravstvena organizacija definira mentalno zdravlje kao stanje dobrobiti u kojem svaki pojedinac ostvaruje svoj vlastiti potencijal, uspješno se nosi s normalnim životnim stresom, radi produktivno i plodonosno i može dati svoj doprinos svojoj zajednici .

Problemi mentalnog zdravlja djece u porastu su tijekom proteklih desetljeća.

Oko 20 posto školske djece ima poteškoća s mentalnim zdravljem. Polovica mentalnih poteškoća počinje prije 14-te godine života, a svoje prve znakove pokazuju već tijekom predškolske dobi. Navedeno ukazuje na hitnu potrebu za ranom intervencijom pri čemu vrtići i škole predstavljaju jedinstvenu mjesto za promicanje mentalnog zdravlja djece i učenika od rane dobi i tijekom ranjivih razdoblja u njihovom razvoju.

Vrtići i škole su idealno okruženje za promicanje dobrobiti i mentalnog zdravlja djece i mladih, jer omogućavaju pristup velikim skupinama djece tijekom njihovog kognitivnog, emocionalnog i bihevioralnog razvoja. Stoga je osnaživanje kompetencija odgajatelja, učitelja i nastavnika u području mentalnog zdravlja od iznimne važnosti, što je i cilj projekta PROMEHS.

Također, u sklopu projekta PROMEHS, 14. listopada 2020. godine održat će se nacionalna online konferencija.

Cilj konferencije, koja će se održavati putem e-platforme MsTeams, jest podizanje svijesti o važnosti promocije metalnog zdravlja u vrtićima i školama te promocija implementacije projekta na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Promocija psihološke dobrobiti djece i mladih od posebnog je značaja u kontekstu neočekivane pandemijske situacije u kojoj smo se našli prethodnih mjeseci. Vezano uz to sudionike konferencije predstavljaju članovi PROMEHS projekta iz Hrvatske, predstavnici Sveučilišta u Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci, predstavnici Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, ravnateljstvo i više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, predstavnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te članovi akademske zajednice koji su stručnjaci iz područja socijalno-emocionalnog učenja i preventivnih programa u Hrvatskoj.

Sudionici će, svatko iz svoje aspekta djelovanja, istaknuti i raspraviti važnost mentalnog zdravlja djece i mladih u odgojno-obrazovnom kontekstu.

Konferencija će se prenositi putem YouTube kanala, a poveznica za praćenje bit će dostavljena svim ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, osnovnim i srednjim školama u Primorsko-goranskoj županiji, Sveučilištu u Rijeci, nositeljima obrazovnih politika u Hrvatskoj te drugim relevantnim tijelima na regionalnoj i nacionalnoj razini.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar
Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+