Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem objavljuje da je dana 3. prosinca 2018. godine Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Detaljnom planu uređenja područja Potok.

Na temelju članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13 i 65/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 29. studenoga 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o
Detaljnom planu uređenja područja Potok

 

Odluka je objavljena u “Službenim novinama Grada Rijeke” broj 14/18 od 3. prosinca 2018.