Grad Rijeka je sukladno Zakonu o elektroničkim medijima raspisao Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Javni poziv odnosi se na nakladnike regionalnih i lokalnih elektroničkih medija koji su upisani u knjige pružanja medijskih usluga odnosno elektroničkih publikacija Agencije za elektroničke medije. Javnom pozivu nakladnici se mogu odazvati ispunjavanjem obrazaca i prilaganjem traženih priloga.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Rijeke tj. zaključno s 6.2.2023. godine.

Novitet u odnosu na prošlogodišnji Javni poziv jest da se prijave zaprimaju na jednostavniji način, online putem. Izrađen je online nakladnički obrazac koji se ispunjava jednokratno, a u njemu se u dnu dodaju ispunjeni programski obrasci i to onoliko obrazaca koliko programskih sadržaja nakladnik prijavljuje. Točnije, za svaki programski sadržaj koji nakladnik prijavljuje, potrebno je ispuniti zasebni programski obrazac, spremiti ga na računalo i potom uploadati na odgovarajuće mjesto u ponuđenom online nakladničkom obrascu.

Cjelokupni tekst Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini dostupan je ovdje:

Prijava na Javni poziv obavezno sadrži sljedeće:

  1. Popunjen Nakladnički obrazac koji sadrži podatke o podnositelju prijave na Javni pozivza financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.
  2. Priloženi Programski obrazac prijave (ili više njih) koji sadrži podatke o projektu/programskom sadržaju koji se prijavljuje na Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023.godini. Nakladnik može na Javni poziv prijaviti više programskih sadržaja. U tom slučaju, programske sadržaje prijavljuje na zasebnim Programskim obrascima. Sve popunjene Programske obrasce, spremljene u Wordu, prilaže prijavi kroz spomenuti Nakladnički obrazac.
  3. Izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije
  4. Dokumentacija o dosegu objava medija: primjerice recentno istraživanje o slušanosti za radijske nakladnike, google analitika posjećenosti mrežnih stranica za elektroničke publikacije – Audience Overview za razdoblje od 30 dana

Broj i iznos dodijeljenih potpora bit će usklađen s raspoloživim proračunskim sredstvima Grada Rijeke.

Odluku o odabiru korisnika financiranja programskih sadržaja elektroničkih medija donijet će gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za procjenu prijava.