Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele sredstava za obnovu toplinarstva Grada Rijeke“ kroz integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam).

Svrha poziva je povećanje energetske učinkovitosti toplinskog sustava i pouzdanosti opskrbe toplinskom energijom na području grada Rijeke.

Cilj poziva je ulaganje u modernizaciju proizvodnih pogona (toplana) i distribucijske mreže uz postupan prelazak na energetski učinkovit sustav centraliziranog grijanja koji odgovora definiciji sustava učinkovitog grijanja i hlađenja i uključuje postrojenja za proizvodnju grijanja i mrežu potrebnu za distribuciju grijanja od proizvodnih jedinica do prostora potrošača.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog poziva iznosi 83.904.277,51 kuna. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem postupka izravne dodjele, s time da iznos bespovratnih sredstava može iznositi najviše 85% od dopuštenog iznosa potpore.

Prihvatljiv prijavitelj u okviru ovog poziva je Energo, a bespovratnim sredstvima financirat će se priprema tehničke dokumentacije, dizajniranje i projektiranje proizvodnog pogona, pripremanje dokumentacije za postupke nabava, svi radovi potrebni za modernizaciju vrelovoda te izgradnja, proširenje i preuređenje proizvodnih pogona.

Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja specifičnog cilja 4c3 „Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva” Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj kroz ITU mehanizam, a u sklopu Urbane aglomeracije Rijeka.

Poziv je otvoren od 15. prosinca 2020. do 14. siječnja 2021. godine.

Cjelokupan poziv za dodjelu sredstava za obnova toplinarstva Grada Rijeke (KK.04.2.3.04)i dokumentacija objavljeni su na poveznici na mrežnoj stranici eFondovi i na mrežnoj stranici Europski strukturni i investicijski fondovi.

Europski fond za regionalni razvoj