Od ponedjeljka, 12. srpnja u Primorsko-goranskoj županiji uvode se strože epidemiološke mjere koje se odnose na održavanje javnih događanja i okupljanja.

Nužne epidemiološke mjere za područje županije uvode se na prijedlog Stožera civilne zaštite PGŽ-a, a vrijedit će do 31. srpnja.

Nužne mjere prvenstveno se odnose na zabranu održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom (u elektronskom iii pisanom obliku), a suglasnost za održavanje javnog događanja ili okupljanja je dao stožer civilne zaštite jedinice lokalne samouprave na čijem području se javno događanje iii okupljanje održava.

Organizatori navedenih javnih događanja i okupljanja obvezni su najkasnije 7 dana prije održavanja javnog događanja ili okupljanja od stožera jedinice lokalne samouprave na čijem području se javno događanje iii okupljanje održava zatražiti suglasnost za održavanje, uz navođenje mjesta i vremena održavanja te okvirnog broja osoba koje će biti prisutne, a stožer je obvezan odgovoriti na zahtjev u roku ad 3 dana od dana njegovog zaprimanja. Stožer civilne zaštite Grada Rijeke može se kontaktirati putem e-maila stozer.cz@rijeka.hr.

Okupljanja vezana uz profesionalne umjetničke izvedbe i programe dozvoljena su ako su na njima prisutne samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom (u elektronskom iii pisanom obliku).

Organizatori profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa obvezni su Županijskom centru 112, najkasnije 3 dana prije održavanja okupljanja, putem elektroničke pošte rijeka112@civilna-zastita.hr dostaviti obavijest o održavanju u kojoj se navodi mjesto, vrijeme i okvirni broj osoba koje će biti prisutne.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za provođenje pojačanog nadzora pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.