U sklopu Akcijskog plana za mlade grada Rijeke za 2021. godinu, Grad Rijeka – Odjel za poduzetništvo organizira online predavanje namijenjeno studentima, pripadnicima ranjivih skupina, na temu ‘Poduzetnik početnik’.

Predavanje će održati direktor Riječke razvojne agencije Porin  Dario Zorić, u ponedjeljak, 29. studenog 2021. s početkom u 14 sati. Na predavanju će biti riječi o tome kako svoju poslovnu ideju pretvoriti u profitabilan biznis, kako prepoznati tržište i učinkovite prodajne kanale, koji pravni oblik poslovnog subjekta odabrati, te kako sve to financirati. Cilj online susreta je pružiti relevantne informacije studentima koji razmišljaju ili imaju namjeru pokrenuti poduzetničku inicijativu. Predviđeno vrijeme trajanja je do 15,30 sati, a u okviru istog osigurano je i vrijeme za pitanja sudionika i raspravu.

Poduzetnik početnik letak

Online predavanje na temu ‘Poduzetnik početnik’ ciljano je organizirano temeljem interesa sudionika prikupljenog na online panelu ‘Što nakon diplome?’ koju su u rujnu 2021. zajednički organizirali Sveučilišni savjetovališni centar Sveučilišta u Rijeci i Grad Rijeka, također u sklopu Akcijskog plana za mlade grada Rijeke.

 

Zainteresirani studenti, ali i drugi mladi, posebno pripadnici ranjivih skupina, svoje sudjelovanje mogu osigurati prijavom na poveznicu registracija sudionika. Rok za prijavu je 28. studenog 2021., a svim prijavljenima poveznica na online predavanje bit će pravovremeno poslana na email adrese.