U KBC na Sušaku u Rijeci otvoren je novi, drugi dio kardiološkog laboratorija, čime je kompletirana adaptacija prostora kojeg je prvi dio završen i otvoren pred godinu dana, kada je započela s radom i nova angiosala.

Novi, drugi dio kardiološkog laboratorija otvoren je u nazočnosti gradonačelnika Vojka Obersnela , pročelnice Ankice Perhat, članice Poglavarstava zadužene za zdravstvo i socijalnu skrb, Romane Jerković, predsjednika Gradskog Vijeća Željka Glavana, dekana medicinskog fakultetea u Rijeci prof. dr. Miljenka Kapovića, te domaćina, predstojnika Klinike za internu medicinu, Prof.dr.sc. Žarka Mavrića i ravnatelja KBC-a Rijeka Prof. dr. Hermana Hallera.

Predstojnik Mavrić zahvalio je svima koji su pomogli u izgradnji, prije svega Gradu Rijeci koji je u uređenje laboratorija uložio 450.000 kuna, kao i komunalnim društvima “Autotrolej”, “Čistoća”, “Energo”, “Kozala”, “Vodovod i kanalizacija”, te “Rijekapromet”. Dijagnostička aparatura (dva ehokardiografa, dvije bicik.ergometrije, Holter.monitor s 10 rekordera) nabavljena je iz državnog proračuna iz sredstava kredita Vijeća Europe.
Sa otvaranja kardiološkog laboratorija KBC-a Rijeka Mavrić je naglasio da Kardiološki laboratorij sada predstavlja funkcionalnu cjelinu smještenu na jednoj lokaciji, dok su ranije kardiološke dijagnostičke jedinice bile razasute po odsjecima Kardiološkog odjela, u prostorima koji su namijenjeni ležećim bolesnicima.

Pored toga što su prostorno objedinjene pojedine dijagnostičke jedinice, stvoreni su i uvjeti za ugodniji boravak bolesnika i rad osoblja.
Kardiološki laboratorij se, pored angiosale, sastoji od prostorije za elektrokardiografiju, dvije prostorije za ultrazvučni pregled srca, prostorije za bicikl-ergometriju s dva dijagnostička seta, prostorije za 24-satnu ambulantnu elektrokardiografiju (Holter-EKG), prostorije za testiranje i programiranje srčanih elektrostimulatora i ambulante za srčane aritmije i elektrostimulaciju srca.

ojko Obersnel - sa otvaranja kardiološkog laboratorija KBC-a RijekaGradonačelnik Vojko Obersnel izrazio je zadovoljstvo što je uspješno privedena kraju realizacija još jednog projekata u KBC-u. “Prvi kontakti koje sam ostvario na samom početku obavljanja funkcije gradonačelnika bili su sa ovdje prisutnim doktorima, i drago mi je da su od tada obnovljene i napravljene mnoge stvari, koje u konačnici poboljšavaju kvalitetu zdravstvenih usluga građana Rijeke, pa i šire okolice”, rekao je Obersnel. Čestitavši na otvaranju laboratorija, Obersnel je izrazio nadu da će rad na ovoj lokacija potrajati samo 7-8 godina, a da se nakon toga nastaviti sa radom u novoizgrađenom prostoru Sveučilišne bolnice, čija je izgradnja u planu.