U utorak, 23. lipnja 2015. godine započet će na području mjesnih odbora Pehlin i Podmurvice prva grupa radova na gradnji ukupno 6.405 metara kanalizacije te rekonstrukciji i gradnji 4.310 metara vodovoda za više od 180 građevina. Završetak svih radova, koji se odvijaju u sklopu projekta EBRD, predviđen je u srpnju 2016. godine.


U utorak, 23. lipnja 2015. godine započet će na području mjesnih odbora Pehlin i Podmurvice prva grupa radova na gradnji ukupno 6.405 metara kanalizacije te rekonstrukciji i gradnji 4.310 metara vodovoda za više od 180 građevina. Završetak svih radova, koji se odvijaju u sklopu projekta EBRD, predviđen je u srpnju 2016. godine.

Prvu grupu čine radovi u ulicama Lužine, Plase, Hahlić, Vrh Seline sa spojem na Vukovarsku ulicu, u kojima će se graditi 1.575 metara kanalizacije te rekonstruirati i graditi 980 metara vodovoda. Radovi će se izvoditi po dionicama i najprije će započeti u Ulici Plase.

Preostale grupe radova, čiji se početak očekuje tijekom srpnja ove godine, izvodit će se u ulicama Pehlin, Minakovo, Blažićevo B, Hosti, Turkovo, Plasi, Baretićevo, Androv breg i Mihovilići.

Informacije o radovima i dinamici njihova izvođenja objavljene su na web stranicama KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (u rubrici Obavijesti – Radovi), a prometna rješenja tijekom izvođenja radova dostupna su na web stranicama Rijeka prometa d.d.

Građani se s planiranom dinamikom izvođenja radova – počecima i završecima radova po dionicama i fazama izvođenja u ulicama, kao i prometnim rješenjima, mogu upoznati i u Mjesnim odborima Pehlin i Podmurvice te na info telefonu Rijeka prometa d.d. (broj 352 500 – od 07:00 do 15:30 sati).

Tijekom izvođenja radova promet će se odvijati uz ograničenja, a sve sukladno postavljenoj privremenoj prometnoj signalizaciji.

Ugovorena vrijednost gradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture na području mjesnih odbora Pehlin i Podmurvice iznosi 3.486.194,32 eura (ili 26.843.696,26 kuna) bez poreza na dodanu vrijednost.

Izvođač radova je zajednica tvrtki Kolektor Koling d.o.o. iz Idrije i Godina d.o.o. iz Kozine, obje iz Slovenije.

Uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova pružat će Institut IGH d.d. iz Zagreba.

Investitor je KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. iz Rijeke.

Prometna rješenja izradio je Rijeka promet d.d. iz Rijeke.

Radovi na vodno-komunalnoj infrastrukturi na području mjesnih odbora Pehlin i Podmurvice dio su gotovo 13,5 milijuna eura (oko 104 milijuna kuna bez poreza na dodanu vrijednost) vrijednog Projekta EBRD, kojim su još o obuhvaćeni radovi na području mjesnih odbora Srdoči, Gornji Zamet, Grbci, Škurinje, Drenova i Brašćine – Pulac u Rijeci te mjesnom odboru Kastav u Kastvu.

Projektom EBRD obuhvaćena je gradnja i rekonstrukcija ukupno 26 kilometara kanalizacije, gradnja kanalizacijske crpne stanice „Lukovići“ te izvođenje pratećih radova na 13 kilometara vodovodnih ogranaka. Završetak izvođenja svih predviđenih radova na vodno-komunalnoj infrastrukturi u sklopu ovog Projekta planirano je u srpnju 2016. godine, nakon čega će se omogućiti priključenje za oko 740 građevina na sustav javne odvodnje.
Novčana sredstva za realizaciju Projekta osigurana su kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Povrat dugoročnog kredita predviđen je sredstvima Hrvatskih voda i sredstvima iz pripadajućeg dijela naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Rijeke i naknade za razvoj na vodoopskrbnom području grada Kastva.
(S.R.L.)