Potpisani Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje državne ceste D403 od čvora Škurinje do luke Rijeka.

Riječ je o cesti dugoj oko 3 km koja će omogućiti brže dopremanje i otpremanje tereta u riječku luku i otvoriti potpuno novi ulaz u središte Rijeke. Uz to, novi će cestovni pravac na koji se čekalo petnaestak godina, ukloniti postojeća uska grla, skratiti vrijeme putovanja, smanjiti razinu buke, ali i poboljšati razinu cestovne sigurnosti na riječkom području.

Projekt vrijedan 520.010.000,00 kn će se financirati bespovratnim sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020. Dokumentacija je pripremljena, pa je predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Josip Škorić kazao kako će natječaj za izvođača i nadzor biti uskoro raspisani, a radovi će započeti 2019.g., odmah nakon odabira izvođača.

Ugovore su potpisali ministar mora prometa i infrastrukture, Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje programa i projekata EU, Tomislav Petric te predsjednik Uprave Hrvatskih cesta, Josip Škorić.

Planirana državna cesta DC 403 povezat će postojeći čvor Škurinje na riječkoj obilaznici i zapadni dio luke Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačka obala – koji bi trebao uskoro biti dovršen, te na taj način predstavlja nedostajuću vezu osnovne luke Rijeka s TEN-T mrežom.
Kako je rečeno prigodom potpisivanja ugovora, tijekom tri godine, koliko bi trebali trajati radovi, izgradit će se ukupno 3,5 km prometnica, dio glavne trase od čvora Škurinje do luke te spojna cesta prema Zvonimirovoj ulici, a ujedno će se rekonstruirati dio Ulice Rikarda Benčića, kao i rampe u čvoru Škurinje.
Duljina glavne trase iznosi 2977 metara, a spojne ceste prema Zvonimirovoj ulici 380 metara.
Projekt uključuje gradnju više objekata od kojih su značajniji: tunel Podmurvice (cca. 1253 m), vijadukt Piopi (cca. 316 m), vijadukt Mlaka (cca. 144 m) te jedan pružni podvožnjak dužine 56 m.

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru ovog projektnog prijedloga iznose 442.008.500,00 kuna, odnosno 85% prihvatljivih izdataka Projektnog prijedloga, dok će se preostalih 15% sredstava koje predstavlja nacionalno sufinanciranje osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, što ukupno čini 520.010.000,00 kn.

Govoreći o ovom projektu ministar mora prometa i infrastrukture, Oleg Butković je naglasio kako u protekle tri godine nije bilo intervjua, susreta s gradonačelnikom ili županom, a da se nije govorilo o izgradnji ceste D 403. Ministar Butković je istaknuo izuzetno dobru suradnju s Gradom Rijekom na pripremi prostorno planske dokumentacije i stvaranju uvjeta za realizaciju ovog projekta, kao i sa Primorsko-goranskom županijom. Izgradnja ove prometnice imat će utjecaj i na raspis natječaja za koncesionara Zagrebačke obale, jer će se potencijalni koncesionar puno lakše odlučiti na ulaganje kada vidi kakva je povezanost terminala na Zagrebačkoj obali, a ovim će se projektom ujedno nastojati spojiti i zona u Matuljima čime će se otvoriti potencijal pozadinskog terminala i sve skupa povezati u jedan smisleni projekt. Butković je dodao kako je tijelo Europske komisije JASPERS prije nekoliko dana dalo pozitivno mišljenje na 360 milijuna eura vrijedan projekt izgradnje željezničke pruge Hrvatski Leskovac – Karlovac, čija bi izgradnja trebala početi 2019.g.

Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da dijeli zadovoljstvo što će ovaj projekt konačno krenuti u realizaciju jer je njegov primarni značaj vezan uz jačanje konkurentnosti riječke luke, poboljšanja povezanosti na ostale gradske prometnice važne za ulaz i izlaz iz grada, odnosno poboljšanja prometne mreže u cjelini. Grad Rijeka je, s ciljem da se ovaj projekt brže pokrene rješavao imovinsko-pravne poslove, zbrinuo stanare zgrada predviđene za rušenje jer se nalaze na trasi buduće prometnice, te pripremio prostorno-plansku dokumentaciju.

Ovaj projekt je u skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017-2030. i projektnim ciljevima Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, odabrani tematski cilj: Promicanje održivog transporta i eliminacije uskih grla u ključnim mrežnim infrastrukturama, investicijski prioritet – 7a Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T., te je naveden na listi projekata (Rijeka D403).

Izgradnjom ove ceste osigurat će se pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na IKT sektor jer će se provući cijevi koje će omogućiti postavljanje optičke infrastrukture.

Operativni program Konkurentnost i kohezija