Zlatni ljudi su ove zime kroz projekt „Poklonite stablo gradu – Zlatni ljudi sade“ i art marketa „Trk u šumu 2018“ sakupili sredstva i kupili dva stabla pinjola. U sklopu manifestacije Riječki zeleni tjedan stabla su zasađena u drvored u Ulici Ive Lole Ribara.

Moramo podsjetiti da Udruga “Zlatni ljudi” od 2006. donira pinjole našem gradu. Sve je započelo 2006. godine kada su se tri pinjola posadila uz Novu cestu do groblja na Zametu, a 2013. godine 9 pinjola na ulazu u tunel Pećine uz cestu D404 (obilaznicu). Od 2014. do 2018. posađeno je njih 12 u Ulici Ive Lole Ribara. Ukupno su donirali 24 stabla pinjola i formirali drvored uz dvije prometnice D404 i Ulicu Ive Lole Ribara.

Svakodnevnim provođenjem održavanja drvoreda postupamo u skladu s pravilima struke i maksimalno nastojimo sačuvati postojeće zelenilo. No, Odjel gradske uprave za komunalni sustav na dnevnoj bazi dobiva zahtjeve za uklanjanje zelenila, čemu se pristupa samo radi sprečavanja neposredne opasnosti i ako je u pitanju gradnja za koju su pribavljene potrebne dozvole. U oba slučaja se uklonjeno zelenilo nastoji nadomjestiti novim. No, to uvijek nije moguće na istoj lokaciji ili planom za tekuću godinu nisu predviđena.

Moramo naglasiti da većina stabala raste u nepovoljnim uvjetima, kao što je to slučaj kod drvorednih stabala uz prometnice, te ih se mora održavati na način da ne ugrožavaju ljude ili pričine materijalnu štetu.

Navedenu problematiku Zlatni ljudi su prepoznali i volonterskim radom i nesebičnošću obogatili naš grad s najtipičnijim i najvrijednijim zelenilom.

Zahvaljujemo na dobročinstvu, a mi se obvezujemo pružiti adekvatnu brigu da postanu stabla koja će svojom dominantnošću uljepšati prostor.