Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Postaja prometne policije Rijeka objavljuju javni poziv za prijam dvadeset kandidata u Prometnu jedinicu mladeži.

Koji je opis poslova pripadnika Prometne jedinice mladeži?

Pripadnik Prometne jedinice mladeži upravlja prometom na raskrižjima i drugim mjestima te pod nadzorom policijskih službenika nadzire vozila i vozače te parkiranja vozila. Prometna jedinica mladeži biti će angažirana  tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2018.g. i po potrebi tijekom cijele godine.

Tko se može prijaviti?

Uvjeti za pripadnike prometne jedinice mladeži:

 • hrvatski državljani
 • navršenih 18 godina starosti
 • redovni studenti
 • primjerenost u učenju, ponašanju i radu
 • nekažnjavanost
 • zdravstvena sposobnost

Što treba priložiti uz prijavu?

 • potvrdu o statusu redovnog studenta
 • potvrdu liječnika obiteljske/opće medicine o zdravstvenoj sposobnosti
 • presliku osobne iskaznice ili prijave boravišta
 • broj mobitela
 • adresu elektronske pošte

Kako se može prijaviti?

Prijave na javni poziv podnose se osobno ili putem pošte u roku od 15 dana od dana objave poziva, najkasnije do 17.05.2018. godine, bez obzira na način dostave, na adresu: Postaja prometne policije Rijeka, Ciottina kbr. 25 s naznakom: “Javni poziv za prijem kandidata u Prometnu jedinicu mladeži” NE OTVARATI. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kako se vrši odabir najboljih kandidata?

Svi kandidati, koji zadovolje formalne uvjete javnog poziva, dužni su proći program osposobljavanja pripadnika Prometne jedinice mladeži. Po završenom osposobljavanju izvršit će se testiranje, a 20 kandidata biti će izabrano na osnovu ostvarenih bodova  kao i uspješnom svladavanju praktičnog dijela obuke, te će biti primljeni u Prometnu jedinicu mladeži.

Gdje se mogu dobiti dodatne informacije?

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti u Postaju prometne policije, Ciottina 25, radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.