Od 1. srpnja povećava se iznos zajedničke pričuve, koju podmiruju suvlasnici zgrada koje se nalaze na području grada Rijeke, a koje se nalaze pod prinudnom upravom tvrtke „Rumat“.

Suvlasnici zgrada od sada su dužni  mjesečno umjesto dosadašnjeg iznosa od 1,53 kn/m2 (sa PDV-om), uplaćivati na žiro-račun zajedničke pričuve zgrada  iznos od  2,70 kn/m2 (sa PDV-om).

Naknada za rad upravitelja i naknada za osiguranje ostaju nepromijenjene.

Prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati najmanje u visini koja odgovara 0,54% vrijednosti njihova posebnoga dijela, godišnje. Kako je vrijednost posebnih dijelova nekretnine nemoguće točno utvrditi bez provedene procjene vrijednosti nekretnine, što bi za suvlasnike zgrada predstavljalo dodatni trošak, umjesto rečenog se kao parametar u izračunu koristila etalonska vrijednost izražena kao etalonska cijena građenja, koja se u međuvremenu mnogostruko povećala.

S druge strane, predloženim povećanjem pričuve doći će do bržeg prikupljanja sredstava zajedničke pričuve zgrada, uslijed čega će suvlasnici moći lakše pristupiti većim prijeko potrebnim investicijama poput popravaka krova, dimnjaka, fasada i dr., a što do sada nisu bili u mogućnosti.

Uzevši u obzir mnogostruko povećanje etalonske cijene građenja s jedne strane te nedostatnost sredstava zajedničke pričuve predmetnih zgrada za odražavanje istih s druge strane, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom predložio je gradonačelniku donošenje Zaključka o povećanju iznosa zajedničke pričuve za nekretnine – stambene, poslovne, stambeno-poslovne ili poslovno stambene zgrade koje se nalaze na području grada Rijeke pod prinudnom upravom tvrtke „Rumat“ d.o.o. Rijeka.

Trenutno se na području grada Rijeke pod prinudnom upravom Rumat-a d.o.o. Rijeka nalazi 198 zgrada sveukupne površine od: 44.030,17 m2 od koje površine je Grad Rijeka vlasnik u 2.561,34 m2.