Od petka, 26. lipnja zbog radova na sjevernom traku Krešimirove ulice sav promet se preusmjerava na južni prometni trak. Slijedom navedenog mijenjaju se i trase autobusnih linija Autotroleja.

Linija 4 prometuje redovnom trasom do križanja ulica Žrtava fašizma/Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: „Most spomenik“, pored hotela „Continental“ skreće na Titov trg i dalje Grohovčevom i sjevernim koridorom do raskrižja s Prvomajskom gdje se uključuje na redovnu trasu. Za ukrcaj/iskrcaj putnika koristi se stajalište na „Mostu spomenik“.

Linije 5, 11 i 19 prometuju s terminala Delta, a onda Cindrićevom – M. Smokvine Tvrdog – Titov trg i dalje Grohovčevom do Prvomajske gdje se uključuju na redovne trase.

U povratku linija 5 prometuje redovnom trasom do stanice Nikole Tesla – preko stajališta Željeznički kolodvor (koja je ujedno ukrcajna i iskrcajna stanica) –  Riva – terminal Delta koje je ujedno početno i završno stajalište.

Linijama 2a, 6, 7, 7a, 20 i 21 omogućeno je u smjeru zapada skretanje iz Krešimirove u Ulicu Nikole Tesla. U povratku prometuju redovnim trasama.

U povratku linije 11, 19, 20 i 21 prometuju redovnim trasama do stanice u Ulici Nikola Tesla, preko stajališta Željeznički kolodvor i dalje redovnom trasom do terminala Delta.

Linije 4 i 5 koristite sva stajališta duž sjevernog koridora.

Linije 11 i 19 koristiti stajalište F. la Guardia i Žrtava fašizma za ukrcaj/iskrcaj putnika.

Na navedenoj trasi ukidaju se stajališta Brajda i KBC Rijeka u oba smjera, stajališta Manzzoni i Željeznički kolodvor u smjeru istok-zapad, te stajalište Mlaka u smjeru zapad-istok. Stajalište Željeznički kolodvor u smjeru zapad-istok stavlja se u funkciju.

Uspostavlja se privremeno stajalište oko 60 metara poslije stajališta Brajda u smjeru istok-zapad (prije skretanja u Manzzonijevu ulicu), na kojem staju i županijske linije 18, 18b, 22, 23, 30 i 32.

Stajalište Mlaka u smjeru B izmješta se za 100 metara prije postojeće stanice (nasuprot Inine pumpe). Linija 8 koristi privremeno stajalište u Baračevoj ulici cca 100 metara prije ukinute stanice.

Privremena stajališta bit će označena stajališnim oznakama.