TD Rijeka plus poziva izlagače da se prijave na Jesenski sajam koji će se po tradiciji održati kraj hotela Kontinental.

Jesenski sajam održat će se od 20.- 23. rujna 2018.g. i ponudit će proizvode obrtničkih radionica, polja, njiva, vrtova, vinograda i maslinika.

Prijaviti se možete putem obrasca na web stranici Rijeka plus-a.