U promet je puštena dionica prometnice Rujevica – Marčelji (D427), od čvora Hosti do čvora Štefani, u ukupnoj dužini od 1.050 metara. Dio te prometnice, u dužini od 800 metara, izgradio je Grad Rijeka dok su preostalih 250 metara izgradile Hrvatske ceste.

Grad Rijeka je financirao i izgradio dio prometnice od Rujevice do granice s Općinom Viškovo u ukupnoj dužini od 2.800 metara, a do sada je funkciji bila samo dionica u dužini od 2000 metara. Investicijom Hrvatskih cesta u još 250 metara ceste konačno su stvoreni uvjeti da se u promet pusti i preostalih 800 metara ceste koju je Grad Rijeka izgradio još 2013. godine.

Naime, Grad Rijeka je spomenutih 2.800 metara ceste dovršio još u svibnju 2013. godine i time je izvršio sve svoje preuzete obaveze vezane uz izgradnju ove prometnice. Tada je i otvoren dio prometnice u dužini od 2.000 metara, od čvora Rujevica do čvora Hosti. Preostali dio od 800 metara koji je sada pušten u promet nije mogao biti u funkciji dok Hrvatske ceste, koje grade preostali dio prometnice, nisu dovršile radove na križaju Štefani.

Ukupno ulaganje Grada Rijeke u izgrađeni dio prometnice iznosilo je 72,5 milijuna kuna i financirano je iz korporativnih obveznica koje je izdao Rijeka promet d.o.o., a čije financiranje je obaveza Grada Rijeke.

Hrvatske ceste preuzele su gradnju prometnice od granice s Općinom Viškovo do centra za gospodarenje otpadom „Marišćina“. Naime cesta je, radi povezivanja objekta odlagališta koji je objekt od državnog interesa, 2012. godine kategorizirana državnom cestom.

Na čvoru Štefani uspostavljena je nova privremena regulacija prometa do izgradnje prometnice u punoj dužini.  Promet se odvija u skladu s postavljenom horizontalnom i vertikalom privremenom prometnom signalizacijom, sukladno  elaboratu privremene regulacije prometa.

Važno je za napomenuti da je od čvora Hosti do čvora Štefani, za sada, zabranjeno prometovanje kamionima i autobusima.

Izgrađeni dio ceste u dužini od 250 metara sastoji se od tri prometna traka i nogostupima sa obiju strana. Opremljena je zaštitom od buke i javnom rasvjetom, kako je projektnom dokumentacijom i važećim građevinskim dozvolama odobreno.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Iva Balen