Tijekom utorka i srijede (14. i 15. srpnja 2015.) izvodit će se radovi na sanaciji kolnika na Trgu kralja Tomislava (kod Željezničkog kolodvora), dok će se u noći sa srijede na četvrtak i u četvrtak (16.srpnja 2015.) izvoditi radovi na sanaciji kolnika u Ulici Žrtava fašizma.

Na Trgu kralja Tomislava izvođač radova redovitog održavanja Ceste-Rijeka d.o.o. izvodit će radove zamjene nosivog i završnog sloja kolnika u prometnoj traci namijenjenoj vozilima javnog gradskog prijevoza, znatno oštećenoj u vidu pojave kolotraga u ukupnoj duljini od 85 metara.

Za vrijeme izvođenja radova privremeno se zatvara autobusno stajalište Željeznički kolodvor (stajalište gradskih linija) za linije 2A, 6 i 7 u smjeru Centra, a stajalište linija 1, 1A, 2, 3, 3A i 8 premješta se 100 metara prije na stajalište županijskih linija.

U noći sa srijede na četvrtak Ceste-Rijeka d.o.o. pristupit će uklanjanju dotrajalog završnog asfaltnog sloja u južnoj traci Ulice Žrtava fašizma od raskrižja sa Ulicom Franje Supila do raskrižja sa ulicama Gornja vrata i Ivana Grohovca u ukupnoj duljini od 240 metara, dok će se u dnevnim satima četvrtka 16.7.2015. godine izvršiti postava novog završnog sloja kolnika.

Navedeni radovi dio su većih zahvata redovitog održavanja na sanaciji najkritičnijih dijelova nerazvrstanih cesta na području grada Rijeke u sklopu kojih je tijekom mjeseca srpnja izvršena sanacija kolnika u ulicama Tizianova, Ribarska, Franje Čandeka i Vukovarska, a do kraja mjeseca kolovoza planira se pristupiti sanaciji kolnika u ulicama Kumičićeva i Turkovo.

Napominjemo da će se za vrijeme izvođenja radova na navedenim dionicama promet odvijati otežano, te ujedno molimo građane i sve sudionike u prometu za strpljenje te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju do okončanja radova.