Riječka razvojna agencija Porin postala sjedište centra ‘EUROPE DIRECT Rijeka’ za područje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2021. – 2025. godine.

Prema Pozivu Europske komisije za podnošenje prijedloga za odabir partnera koji će u Hrvatskoj voditi EUROPE DIRECT u razdoblju od 2021. – 2025., projektni prijedlog Riječke razvojne agencije Porin dobio je visoku prolaznu ocjenu te je u proteklim tjednima potpisan petogodišnji okvirni sporazum čime je RRA Porin postala sjedište centra ‘EUROPE DIRECT Rijeka’ za područje Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije u razdoblju od 2021. – 2025. godine.

EUROPE DIRECT Rijeka službeno započinje s radom 1. svibnja 2021. godine, kao dio Europe Direct mreže u Hrvatskoj i nove generacije Europe Direct informacijskih centara diljem EU-a čijom mrežom upravlja Europska komisija.

Zadaća centra EUROPE DIRECT Rijeka je postaviti se kao direktna veza između građana i EU institucija, odnosno djelovati kao produžena ruka Europske komisije koja će pružati potporu u neposrednom protoku informacija vezanih za mogućnosti i prednosti koje su na raspolaganju građanima država članica EU – lokalnom stanovništvu na razini Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Cilj centra je različitim aktivnostima približiti Europu ljudima na terenu i poticati ih na uključivanje u rasprave o budućnosti EU-a, a koje će obuhvaćati i posjete osnovnim i srednjim školama u kojima će se održavati prezentacije, voditi rasprave o EU-u te dijeliti službene publikacije.

Sve usluge centra EUROPE DIRECT Rijeka bit će besplatne za sve uključene građane, no bitno je napomenuti kako iste ne obuhvaćaju pružanje pravnih savjeta niti tumačenje zakonodavstva EU-a.

Detalje djelovanja kao i više informacija o drugim centrima u državama članicama EU-a, uključujući Hrvatsku, RRA Porin će uskoro na predstaviti na svojoj web stranici.

Više o Europskoj komisiji i hrvatskom predstavništvu na web stranici komisije.

Europe Direct centri predstavljaju važne poveznice između institucija EU-a i građana pružajući pravodobne i objektivne informacije o europskim pitanjima, te nastojeći uključiti građane i u rasprave o trenutačnom stanju Europske unije i njezinoj budućnosti. Zahvaljujući aktivnostima informiranja i uključivanja građana centri će pridonijeti europskoj javnoj sferi i podići svijest o EU-u i njegovim prioritetima, mogućnostima i izazovima s kojima se suočava.