Nakon dugotrajnih priprema započeli su radovi na sanaciji stijenskog pokosa u zapadnom dijelu Gradine Trsat.

Prikaz obuhvata radovaPri izvođenju radova na sanaciji zapadnog (stambenog) dijela Gradine Trsat, nakon što je djelomično očišćen okoliš i omogućen pristup vanjskim zidinama na sjeveroistočnoj strani Trsatskog kaštela, uočeno je nestabilno stanje stijenske mase pokosa u podnožju zidina koje se nije moglo prethodno vidjeti zbog zaraslosti terena. Nakon brojnih konzultacija s predstavnicima Konzervatora, J.P. Hrvatske ceste zaključeno je da se što hitnije pristupi izradi projekta sanacije pokosa kako bi se spriječilo eventualno urušavanje tog dijela Oštećeni stijenski pokosGradine.

lnvestitor radova je Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, a lzvođač radova tvrtka WERKOS d.o.o. iz Osijeka koja je preuzela obvezu da u roku 60 radnih dana obavi radove na sanaciji pokosa. Stručni nadzor provodi tvrtka Karloline d.o.o. iz Liča.

Visina investicije koja uključuje izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor iznosi 744.000,00 kn. Radovi se izvode prema glavnom i izvedbenom Projektu sanacije stijenskog pokosa koji je izradio lnstitut građevinarstva Hrvatske d.d., Poslovni centar Rijeka, koji ujedno vodi i projektantski nadzor