Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke održat će se 20.06.2017. godine u 8,30 sati u zgradi Grada Rijeke, Vijećnica, Korzo 16.

Dnevni red

 1. Točka 1.

  Osnivanje i izbor Mandatne komisije

 2. Točka 2.

  Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća Svečana prisega članova Gradskog vijeća

 3. Točka 3.

  Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja

 4. Točka 4.

  Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke

 5. Točka 5.

  Izbor Odbora za Statut, Poslovnik i propise