Europska mreža zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije u VI. se fazi pozicionira kao pokretač nove europske politike i strategije za zdravlje i dobrobit pod nazivom Zdravlje 2020., ali i kao prilagodljiv i praktičan okvir za njezinu primjenu na lokalnoj razini. Taj dokument upravo prepoznaje lokalnu upravu kao vodećeg dionika te ističe važnost uključivanja cjelokupne uprave, ali i šire društvene zajednice, u provedbu strategije.

Unapređenje zdravlja svih stanovnika i smanjenje nejednakosti u pristupu zdravstvenim uslugama, kao i unapređenje upravljanja i participiranja u upravljanju zdravstvom dva su strateška cilja dokumenta Zdravlje 2020., koja potkrepljuju snažno dosadašnje opredjeljenje zdravih gradova da se bave jednakošću, društvenim odrednicama zdravlja, poboljšanjem upravljanja i promocijom zdravlja kroz sve politike.

U VI. fazi gradovi će započeti istraživati novu temu. Riječ je o gradskoj zdravstvenoj diplomaciji koja će otvoriti nove mogućnosti za međunarodnu suradnju gradova te za povezivanje s nacionalnim i globalnim javnozdravstvenim planovima.

Sudjelujući u VI. fazi projekta, gradovi će dobiti priliku za primjenu novih znanstvenih spoznaja o zdravlju i njegovim socijalnim odrednicama, na kojima se i temelji strategija Zdravlje 2020., kao i za napredovanje u prioritetnim područjima, čime će maksimalno pridonijeti zdravlju svoga stanovništva. Strategijom Zdravlje 2020. definirana su i prioritetna područja VI. faze. Zdravi gradovi moći će odabrati svoje ciljeve unutar sljedećih tema:

  • Ulaganje u zdravlje ljudi u svim životnim razdobljima: Najmlađa životna dob, Starije osobe, Osjetljive skupine, Zdravstveno prosvjećivanje
  • Suočavanje s najvećim zdravstvenim izazovima vezanim za zarazne i nezarazne bolesti: Tjelesna aktivnost, Prehrana i pretilost, Alkohol, Duhan, Mentalna dobrobit
  • Jačanje ljudima usmjerenih sustava i javnozdravstvenih kapaciteta, jačanje pripravnosti u hitnim slučajevima i jačanje sustava nadzora: Preobrazba isporuke gradskih servisa, Revitaliziranje i osnaživanje javnozdravstvenih kapaciteta
  • Stvaranje otpornih zajednica i podržavajućeg okruženja: Otporna zajednica, Zdrave okolnosti, Zdravo urbano planiranje i dizajn, Zdravi prijevoz, Klimatske promjene, Stanovanje i obnova.

Iako će se gradovi sudionici koristiti različitim ulaznim točkama i pristupima, bit će ujedinjeni u postizanju zajedničkih ciljeva i glavnih tema VI. faze. Šesta faza uvažit će sve njihove različitosti i specifičnosti.