U petak, 11. listopada 2019. godine, na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci, Viktora Cara Emina 5, u dvorani 6, s početkom u 11:00 sati, održat će se stručni skup „Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih“.

Stručni skup je organiziran u sklopu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ te projekta „Rijeka – Zdravi grad“, a organizatori su Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i Grad Rijeka.

Stručni skup namijenjen je informiranju stručnjaka o novom nacionalnom programu pod nazivom PoMoZi Da (Promicanje Mentalnog Zdravlja Djece) usmjerenog jačanju zdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih. Na skupu će se također predstaviti prvi rezultati istraživanja rizičnih ponašanja i mentalnog zdravlja srednjoškolaca u Primorsko-goranskoj županiji iz 2018. godine.

Nacionalni edukativni program PoMoZi Da osmislili su stručnjaci iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s vanjskim suradnicima slijedom provedenog istraživanja o zdravstvenoj pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece kao i temeljem  primjera dobrih svjetskih praksi. Provedba ovog Nacionalnog projekata prepoznata je kao jedna je od ključnih aktivnosti Tematske skupine za mentalno zdravlje u okviru projekta „Rijeka Zdravi Grad“ Grada Rijeke.

Stručni skup se održava u sklopu manifestacije Mentalfest – Festival mentalnog zdravlja, koja se u Rijeci održava četvrtu godinu za redom, povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

Ured Grada Rijeke
Suradnica za odnose s medijima
Gordana Brkić Žagar