U nedjelju, 3. listopada održat će se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine. U Gradsko vijeće Grada Rijeke bira se jedan predstavnik iz reda srpske nacionalne manjine.

Naime, na osnovi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a da bi bila osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina, Gradsko vijeće Grada Rijeke mora imati jednog vijećnika iz redova talijanske nacionalne manjine te dva vijećnika iz redova srpske nacionalne manjine.

Nakon izbora provedenih 16. svibnja 2021. godine, osigurana je odgovarajuća zastupljenost pripadnika talijanske nacionalne manjine, ali ne i srpske nacionalne manjine. To znači da je potrebno provesti dopunske izbore za još jednog vijećnika iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine, što znači da će se broj članova Gradskog vijeća povećati za jedno mjesto.

Raspisivanje izbora

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda (Narodne novine br. 92/21).

Vlada RH također je utvrdila redoslijed izbornih radnji i tijek rokova.

Uvid u Registar birača

Na dopunskim izborima pravo birati i biti birani imaju samo birači iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno hrvatskoga naroda, za koje se provode dopunski izbori, a koji imaju prebivalište na području jedinice u kojoj se provode dopunski izbori.

Upućuju se birači da provjere podatak o njihovoj nacionalnoj pripadnosti upisan u registru birača te da najkasnije 10 dana prije dana održavanja dopunskih izbora (dakle najkasnije do 22. rujna 2021.), kod nadležnog upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba koja vode registar birača, zatraže njegovu dopunu ili ispravak u skladu s odredbama Zakona o registru birača.

Birači, kojima je na dan održavanja dopunskih izbora na izvatku iz popisa birača kao podatak o nacionalnosti upisano „nepoznato“ ili kojima je upisana nacionalnost drugačija od one za čije se predstavnike provode izbori, ne mogu glasovati na dopunskim izborima.

Uvid u registar birača dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, na poveznici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.

Birači grada Rijeke mogu izvršiti uvid u registar birača u Upravnom odjelu za opću upravu i upravljanje imovinom PGŽ, Rijeka, Riva 10, soba 120, I kat. Informacije se mogu dobiti na telefon 051/354-443 i 051/354-445 od 08,30 do 15,30 sati ili putem elektroničke pošte, e-mail adrese: izbori@pgz.hr.

Financiranje izborne promidžbe

Nadzor financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima provodi Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima – općinskim, gradskim i županijskim izbornim povjerenstvima te Izbornim povjerenstvom Grada Zagreba.

Postupak kandidiranja

Prijedlozi kandidacijskih lista moraju prispjeti nadležnom izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora, dakle od 25. kolovoza u 00:00 sati do 7. rujna 2021. do 24:00 sata.

  • Obvezatne upute broj DLS II – obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu dopunskih izbora (ODLS-1 – ODLS-16) (Narodne novine 92/21)
  • Obvezatne upute broj DLS III o postupku kandidiranja (Narodne novine 92/21)
  • Obvezatne upute broj DLS IV o primjeni obvezatnih uputa (Narodne novine 92/21)

Obrasci su dostupni na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva.

Objava kandidacijskih lista

Nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu, u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici jedinice, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do 9. rujna 2021. do 24:00 sata.

Izborna promidžba

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 1. listopada 2021. do 24:00 sata.

Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih pisanih izjava ili pisanih djela traje od 2. listopada 2021. u 00:00 sati do 3. listopada 2021. u 19:00 sati.

Biračka mjesta i način glasovanja

Nadležno izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta na svom području dan nakon objave zbirnih lista.

Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 17. rujna 2021. do 24:00 sata.

Glasovanje traje neprekidno 3. listopada 2021. od 7:00 do 19:00 sati. Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati omogućit će se glasovanje.

Birači odbori

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 20. rujna 2021. do 24:00 sata.

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članove biračkih odbora ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima u zadanom roku, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do 22. rujna 2021. do 24:00 sata.

Objava rezultata izbora

Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do 4. listopada 2021. do 19:00 sati.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke utvrdilo je i 4. listopada 2021. godine u 8,51 sati objavilo rezultate Dopunskog izbora članova Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenog 3. listopada 2021.

Epidemiološke mjere

Hrvatski zavod za javno zdravstvo donio je preporuke za osiguranje epidemioloških mjera u izbornom procesu:

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke

Sjedište: Korzo 16, soba 315
Tel. +385 (0)51 209 569 i +385 (0)51 209 568
E-mail: gip.rijeka@izbori.hr

Sve potrebne informacije, upute, obrasce i priopćenja Državnog izbornog povjerenstva u vezi radnji i postupka provođenja lokalnih izbora, a koji se odnose na izborna povjerenstva, kandidature, financiranje izborne promidžbe, promatrače, birače, te najčešća pitanja i odgovore možete pogledati na web stranici Izbori.hr.