Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke objavilo je pravovaljane kandidacijske liste za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine. Objavljeno 8. rujna 2021.g. u 10.53.

Na osnovi članka 109., u svezi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS, LISTA ZA RIJEKU – RI, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

Pravovaljanu kandidacijsku listu za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS
LISTA ZA RIJEKU – RI

Nositelj kandidacijske liste: MILAN POPADIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MILAN POPADIĆ; SRBIN; RIJEKA, VERE BRATONJE 23; rođ: 20.09.1951.; OIB: 43619849039; M
 2. JOVICA RADMANOVIĆ; SRBIN; RIJEKA, SRDOČI 65; rođ: 16.12.1982.; OIB: 84303576865; M
 3. ANĐA JOTANOVIĆ; SRPKINJA; RIJEKA, KRŠINIĆEVA 6; rođ: 15.04.1957.; OIB: 64733195996; Ž
 4. DANKA ZORIĆ; SRPKINJA; RIJEKA, SOLDANAC 54; rođ: 18.03.1994.; OIB: 93214481771; Ž
 5. VASO RADANOVIĆ; SRBIN; RIJEKA, IVANA LUPPISA 7; rođ: 08.01.1932.; OIB: 10384344481; M

Predsjednik
Dr. sc. VLADO SKORUP

 

Na osnovi članka 109., u svezi članaka 22. i 26. stavka 1. podstavka 1. i članka 53. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RIJEKE odlučujući o prijedlogu kandidacijske liste predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP, SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS, ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

Pravovaljanu kandidacijsku listu za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj kandidacijske liste: MILE OPAČIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

 1. MILE OPAČIĆ; SRBIN; RIJEKA, ZDRAVKA KUČIĆA 29; rođ: 16.06.1959.; OIB: 59039104062; M
 2. VESNA BLANUŠA; SRPKINJA; RIJEKA, ANDRIJE PERUČA 9; rođ: 01.10.1961.; OIB: 23335643481; Ž
 3. VASO OGRIZOVIĆ; SRBIN; RIJEKA, KVATERNIKOVA 46A; rođ: 16.07.1950.; OIB: 99358708235; M
 4. MARA DRAGELJEVIĆ; SRPKINJA; RIJEKA, PLASE 17; rođ: 05.02.1964.; OIB: 40856642277; Ž
 5. DRAGIŠA LAPTOŠEVIĆ; SRBIN; RIJEKA, OSJEČKA 74E; rođ: 24.07.1958.; OIB: 75730646409; M
 6. MIKA TEPAVAC; SRPKINJA; RIJEKA, ZDRAVKA KUČIĆA 13; rođ: 20.12.1949.; OIB: 17780635741; Ž
 7. BOŠKO ORLIĆ; SRBIN; RIJEKA, MILANA RUSTANBEGA 25; rođ: 10.09.1953.; OIB: 88958730978; M
 8. NADA GOJKOVIĆ; SRPKINJA; RIJEKA, CIOTTINA 9; rođ: 15.03.1946.; OIB: 19211098279; Ž
 9. RADE ĆURČIĆ; SRBIN; RIJEKA, FRANJE ČANDEKA 36; rođ: 07.02.1938.; OIB: 63154881353; M

Predsjednik
Dr. sc. VLADO SKORUP

 

Na osnovi članka 109., u svezi članka 53. točke 4. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Rijeke sastavilo je i objavljuje

Zbirnu listu pravovaljanih kandidacijskih lista za dopunski izbor članova Gradskog vijeća Grada Rijeke iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

 1. DEMOKRATSKI SAVEZ SRBA – DSS
  LISTA ZA RIJEKU – RI

  Nositelj kandidacijske liste: MILAN POPADIĆ
 2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
  SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS
  PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ – PGS
  ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

  Nositelj kandidacijske liste: MILE OPAČIĆ

Predsjednik
Dr. sc. VLADO SKORUP

Objavljeno 8. rujna 2021.g. u 10.53